Welkom by die webtuiste van Somerset-Wes NG Gemeente. Ons glo dat elke mens welkom is in die Koninkryk van God en dat God alle mense liefhet. Daarom gee ons vir mekaar en ons gemeenskap om.

Ons glo dat kerkwees is om omgeemense vir mekaar en die wêreld te wees.

Vars geskryf

Lees gerus ons mees onlangse skrywe, preeknotas of gemeentestories.

Dienssentrum Nuusbrief 2

Tydens ‘n vrouedag uitreik in Macassar het die Dienssentrum van die Helderberg Uitreik die klere aan die dames voorsien. Die opwinding was groot toe almal ‘n kans kry om so bietjie rond te krap vir ietsie moois. Die dag is gehou in samewerking met Meals on Wheels wat ietsie te eet verskaf het en ook Masincedane wat ‘n […]

Dienssentrum neem afskeid

‘n Engel sprei haar vlerke! Almal wat met Kobie Groenewald te doen het, getuig van haar liefdevolle deernis en die manier waarop sy die Dienssentrum as ‘n bediening bestuur.  Die woord “engel” word vrylik gebruik. Kobie het in 2013 as vrywilliger by die Dienssentrum begin werk en het in 2014 die leisels daar oorgeneem.  Sy […]

Dienssentrum Nuusbrief 1

WARM SOKKIES VIR KOUE VOETE. So saam met die koue van die winter het die Dienssentrum lekker warm sokkies uitgedeel aan die mense by die Nagskuiling. Die ontvangers was baie opgewonde om hulle eie sokkies, sonder gate, te ontvang.

Seniorsorg

‘n Besoek aan een van die bejaarde egpare Seniorsorg fokus op drie tehuise vir bejaardes, Huis Marie Louw, Huis Esperanza en Huis Zandvliet. Die staatstoelaag wat die meerderheid inwoners ontvang is nie voldoende om hulle huisvesting en versorging te betaal nie. Dan is daar ook `n groot behoefte aan doeke vir volwassenes. Dit is in […]

200-JARIGE FEESVIERINGE in 2019

In 2019 vier ons gemeente haar 200 bestaansjaar.
Daar is lidmate in ons gemeente wat net voor en/of ná ons 150ste viering in 1969 ingetrek het en nog steeds lidmate alhier is.  Gedagtig aan ons 200ste viering, sal dit waardeer word as daardie lidmate wat sedert 1965 tot ongeveer 1971(74) by die gemeente ingeskakel het en nog steeds hier is, hul name by die kerkkantoor opgee.  Met die oog op die samestelling van die gedenkboek, word u storie/herinnering/foto gesoek vir moontlike opname daarin.