Die NG Kerk Somerset-wes, of te wel die Moederkerk, se 200-jarige bestaan word in 2019 gevier, en sedert Maart 2015 word daar vir die geleentheid voorberei.

Vanaf 1819

Die historiese moederkerk soos dit vandag lyk

Die historiese moederkerk soos dit vandag lyk

tot 2019

Moederkerk1b_041

Lees hier meer oor Projek 2019, die projekspan wat besig is om voor te berei vir die dubbele eeufeesviering in 2019.

Sien ook die aparte blad oor die Geskiedenis van die afgelope 50 jaar.
Kort huldeblyke aan ontslape persone wat groot bydraes in die gemeente gelewer het die afgelope 50 jaar kan gevind word by In Memoriam.

Somerset-Wes se nuwe NG Kerk

Van die heel eerste fotos van die “nuwe NG kerk” (die huidige Moederkerk) is in die Huisgenoot van 21 Maart 1941 geplaas, net voor die inwyding op 22 Maart 1941.

Indien enigeen weet van soortgelyke fotos sal ons dit geweldig baie waardeer indien u die Kerkkantoor sal nader in dié verband
(Liesle, 021-852 1787)

TweedeKerk1941c_Scan0001