8/12/2017

Werksgeleenthede

Advertensies uitgereik deur sinodes, kerkrade en die meer.

13/4/2017

Uit die Moderatuur  (Skrywes van die Sinode van Wes-Kaapland).

2/3/2017

2019 Projek: (Voorbereidings vir 2019 feesviering).
In Memoriam: (Huldeblyke aan persone wat ‘n verskil gemaak het).
Geskiedenis 1969-2019 (Boekstawing van die afgelope 50 jaar).
Moedergemeente se kanselklede.

10/2/2017

Tops&Tags   Die nuutste verslag en fotos

27/01/2017

Die Dienssentrum

Bright Lights

Kanga&roo

Drie nuwe blaaie vir Helderberg Uitreik (Plaaslike projekte).

12/01/2017

Ons Pastoriepaar

Persoonlike inligting en fotos van die van Niekerk-gesin.

4/12/2016

 Afkondigings

Nuwe formaat, insluitend Gebedsonderwerpe en
Voorbidding gevra

24/11/2016

 Helderberg Uitreik

 ‘n Bekendstelling van hierdie verstommende organisasie.