Die volgende Plaaslike projekte is die afgelope tyd deur ons gemeente gesteun:

Die Dienssentrum:  Lees asseblief hier

Haweloses-projek:

Kersfeesbokse:Lees asseblief hier
Stop’it! (stryd teen mensehandel): Lees asseblief hier
Seniorsorg: Lees asseblief hier
.
Nog Plaaslike-projekte onder Helderberg Uitreik: Lees meer op Helderberg Uitreik se eie webwerf

AGAPE MEDIES, ‘n projek wat onlangs begin is om mediese dienste te verskaf aan behoeftige pasiënte in die Helderbergkom:  Lees meer op hul eie webwerf