Welkom by die webtuiste van die NG Kerk Somerset-Wes. Ons glo dat elke mens welkom is in die Koninkryk van God en dat God alle mense liefhet. Daarom gee ons vir mekaar en ons gemeenskap om.

Die NG Kerk Somerset-Wes staan ook bekend as Die Omgeegemeente. Van oud tot jonk moedig ons mekaar aan om te leef vanuit hierdie identiteit. Ons historiese kerkterrein is gesetel in die hartjie van die dorp, maar ons roeping kring so ver uit as Indië. Ons glo dat God ons roep om met deernis die goeie nuus van die evangelie te leef. Daarom leef ons met ‘n verbintenis van liefde teenoor ons gemeenskap en ons omgewing. Ons glo dat die liefde van Christus ons roep om met oop harte en hande teenoor alle mense te leef.

Ons glo dat kerkwees is om omgeemense vir mekaar en die wêreld te wees.

Verwelkoming van nuwe intrekkers

Ken-Mekaar-Tee
10:00, Dinsdag 4 Februarie

Nuwe intrekkerstee
na die Nagmaal, Sondag 16 Februarie

Gemeentenuus

Afkondigings

Geloofsgedagtes

Borg van die maand

Borg-HJ Projekte