Welkom by die webtuiste van Somerset-Wes NG Gemeente. Ons glo dat elke mens welkom is in die Koninkryk van God en dat God alle mense liefhet. Daarom gee ons vir mekaar en ons gemeenskap om.

Twee-eeuefeesvieringe

In 2019 vier ons gemeente haar 200 bestaansjaar.

Daar is lidmate in ons gemeente wat net voor en/of ná ons 150ste viering in 1969 ingetrek het en nog steeds lidmate alhier is.

Gedagtig aan ons 200ste viering, sal dit waardeer word as daardie lidmate wat sedert 1965 tot ongeveer 1971(74) by die gemeente ingeskakel het en nog steeds hier is, hul name by die kerkkantoor opgee.  Met die oog op die samestelling van die gedenkboek, word u storie/herinnering/foto gesoek vir moontlike opname daarin.

Ons glo dat kerkwees is om omgeemense vir mekaar en die wêreld te wees.

Nuus en inligting

Geloofsgedagtes