Welkom by die webtuiste van die NG Kerk Somerset-Wes. Ons glo dat elke mens welkom is in die Koninkryk van God en dat God alle mense liefhet. Daarom gee ons vir mekaar en ons gemeenskap om.

Die NG Kerk Somerset-Wes staan ook bekend as Die Omgeegemeente. Van oud tot jonk moedig ons mekaar aan om te leef vanuit hierdie identiteit. Ons historiese kerkterrein is gesetel in die hartjie van die dorp, maar ons roeping kring so ver uit as Indië. Ons glo dat God ons roep om met deernis die goeie nuus van die evangelie te leef. Daarom leef ons met ‘n verbintenis van liefde teenoor ons gemeenskap en ons omgewing. Ons glo dat die liefde van Christus ons roep om met oop harte en hande teenoor alle mense te leef.

Ons glo dat kerkwees is om omgeemense vir mekaar en die wêreld te wees.

Nuus en inligting

Geloofsgedagtes

Twee-eeuefeesvieringe

In 2019 vier ons gemeente haar 200 bestaansjaar.

Daar is lidmate in ons gemeente wat net voor en/of ná ons 150ste viering in 1969 ingetrek het en nog steeds lidmate alhier is.

Gedagtig aan ons 200ste viering, sal dit waardeer word as daardie lidmate wat sedert 1965 tot ongeveer 1971(74) by die gemeente ingeskakel het en nog steeds hier is, hul name by die kerkkantoor opgee.  Met die oog op die samestelling van die gedenkboek, word u storie/herinnering/foto gesoek vir moontlike opname daarin.