Gemeente-aktiwiteite in die tyd van COVID-19

BYBELSTUDIE mbv ZOOM

Woensdag 1 April

Lees asb hier meer: Bybelstudie 1 April 2020

Grendeltydperk van 26 Maart tot 16 April

Liewe NGK Somerset-Wes Moedergemeentelede;

Die COVID-19 pandemie het Suid-Afrika in alle erns getref, veral na Pres Ramaphosa se afkondiging ten opsigte van die grendeltydperk van 26 Maart tot 16 April.

Ons gee graag die volgende praktiese reëlings deur:  Gemeentebrief 26 Maart.

DANKOFFERS, GELOOFSOFFERS, BANK- & DEURKOLLEKTES

Sien asseblief die volgende brief in dié verband:  Offers

Jeugbediening: Vrugtefees saam met die Heilige Gees

‘n Voorstel vir die gesinne in ons gemeente in die grendelperiode:

Aflaaibare Vrugtefees Bybelstudie vir gesinne op die gemeente se webblad.

Lees vandag  Hoofstuk 2, of sien die Omgeekinders vir meer volledige inligting.

Voorblad

BLOEDDIENS gaan voort

Die WCBS/WKB vorm deel van die regering se Essential Services, en alle klinieke sal deur die LockDown steeds oop wees.
Ons handhaaf streng maatreëls rakende sanitasie en higiëne, en verseker die veiligheid van ons skenkers:
WCBS_Donor Rep communication 18_03_20.

Die bloeddiensklinieke gaan voort met aangepaste tye:
Maandae: 12:00-19:00;   Vrydae: 10:00-14:30.
{Ons wil die lang rye van mense uitskakel, dus word die tye verleng}.
Bloeddiens (Vrydag)                                   Bloeddiens (Maandag)

Inligtingstuk van Wes-Kaapse Regering:
Coronavirus.

Lees asseblief die
COVID-19: Gemeentebrief.

Welkom by die webtuiste van die NG Kerk Somerset-Wes. Ons glo dat elke mens welkom is in die Koninkryk van God en dat God alle mense liefhet. Daarom gee ons vir mekaar en ons gemeenskap om.

Die NG Kerk Somerset-Wes staan ook bekend as Die Omgeegemeente. Van oud tot jonk moedig ons mekaar aan om te leef vanuit hierdie identiteit. Ons historiese kerkterrein is gesetel in die hartjie van die dorp, maar ons roeping kring so ver uit as Indië. Ons glo dat God ons roep om met deernis die goeie nuus van die evangelie te leef. Daarom leef ons met ‘n verbintenis van liefde teenoor ons gemeenskap en ons omgewing. Ons glo dat die liefde van Christus ons roep om met oop harte en hande teenoor alle mense te leef.

Geloofsgedagtes

Ons glo dat kerkwees is om omgeemense vir mekaar en die wêreld te wees.

Gemeentenuus

Afkondigings

Lees gerus ook meer oor die projekte van
Helderberg Uitreik.

Eksemplare van die gedenkbundel en CD van ons 2019-fees is nog beskikbaar in die kerkkantoor.
Kontak asseblief vir Liesle (021 852 1787).
Meer inligting op die bladsy van die
Twee-eeuefees.

Borg van die maand

Slide4