About admin1

Afkondigings 17 Februarie

Loferediens 09:00

Baie welkom by ons erediens in die Omgee-gemeente vandag. Ons verwelkom vandag spesiaal vir Pia Nanny wat vir ons van die Omonia-projek en uitreik na Griekeland gaan vertel.  Tydens die erediens staan ons ook stil by die leesroosterteks uit Lukas 6:17-26.  Mag die Here ons self deur die Heilige Gees ontmoet en vorm tot sy eer.

 

 

Aanderediens in Patmos om 18:30

Die aanddiens word vanaand gewy aan die Omonia-projek, maar dan spesiaal Amanda Marais, een van ons gemeentelidmate se getuienis en ervaring van die uitreik na Griekeland.  Indien daar tyd oor is, sal ons vanoggend se preek ook vlugtig bespreek.  Almal word hartlik na dié saamkuier uitgenooi.

Voorbidding gevra

 • Tersia Baard, herstel na hospitalisasie.
 • Lientjie Smit, herstel na hospitalisasie.
 • Ottolie Cobbold, herstel na
 • Minette Solomon, hospitaal.
 • Fanie Pretorius, sukkel met sy gesondheid.
 • Oom Dawie & tannie Annie Nieuwoudt, sukkel met hul gesondheid.
 • Al ons siek, verswakte en eensame bejaardes.

Internasionale studente bediening
“Friends of All Nations Stellenbosch”

Daar is ‘n Engelstalige erediens vir internasionale studente Sondae om 10:30 in die Khaya langs die Kruiskerk.  Suid-Afrikaners is ook baie welkom om die multi-kulturele erediens by te woon.  ‘n Ondersteuningsgroep vir vroue van internasionale studente, word gehou op Dinsdae om 10:00 in die Khaya.  Gee asb die inligting  aan nuwe internasionale studente op kampus.

Ds Jurie Goosen, 083 2355 920, goosens@isales.co.za, vir meer inligting.

Helderberg Ontwikkelingssentrum
Vakature : Sentrumbestuurder

‘n Vakature bestaan tans by die Helderberg Ontwikkelingsentrum vir die pos van Sentrum-bestuurder. Belangstellendes kan hul CV’s (kernagtig asb) per e-pos stuur aan: nwalberts@gmail.com voor of op 28 Feb. 2019.
Lees gerus hier meer.

Huis PAM Brink/Esparanza

Benodig ‘n Beheerraadslid met kennis van geboue en onderhoud aan geboue.
Lees gerus hier meer.

KOFFIE/TEE NA DIE DIENS

Kom drink gerus  koffie/tee na die erediens en kuier lekker saam met gemeentelede. Baie dankie aan Miemie en haar span.

GEBEDSGROEP

Kom elke Woensdag in die komiteekamer bymekaar van 09:00 – 10:00.
Kontakpersoon:  Hannetjie Gericke (021 852 1912).

Sien die gebedsonderwerpe hier

KATEGESE

Navrae:  Ds Fourie
082 293 1595

PRAKTIESE REëLING

Om uitgang van voertuie  ná die oggenddiens, vanaf die parkeerterrein  te bespoedig, sal dit help dat bestuurders om die beurt vir mekaar kans gee om te ry. Sodoende sal die moontlikheid van botsings deur misverstand uitgeskakel word.

BORG VAN DIE MAAND:

Ken-mekaar-tee

Nuwe intrekkers word verwelkom

‘n Vrolike entoesiasme het ‘n mens sommer al by die kerksaal se deur begroet met die Ken-mekaar-tee op Dinsdag 12 Februarie. Met ‘n naamstrokie op die bors het die ou en nuwe gemeentelede gesellig in die saal gemeng totdat ds Willem Doman almal tot orde geroep het. Na sy skriflesing, het ds Gawie van Broekhuizen ‘n gebed gedoen.

Helpende Hande was verantwoordelik vir die oggend se reëlings waar almal tee en heerlike verversings na die tyd kon geniet.

Cecile van der Poel, voorsitster van Helpende Hande, het almal teenwoordig ingelig oor hierdie komitee se werksaamhede en beoogde planne vir die Feesjaar. Sy is as voorsitster herkies, tesame met ‘n sekretaresse en addisionele lede vir die volgende termyn.

Afkondigings 10 Februarie

NAGMAAL 09:00

Baie welkom by die Nagmaal hier in die Omgee-gemeente.  Met Epifanie bedink ons steeds die verskyning van God in Jesus en lei die leesroosterteks ons vandag na Lukas 5:1-11 om dit te bedink.  Mag die Here ons saamdink en luister met Sy teenwoordigheid seën.

Aanderediens in Patmos om 18:30

Die aanddiens byeenkoms in Patmos is informeel en interaktief met almal wat spontaan aan die gesprek kan deelneem.  Ons sit ons gesprek oor dissipelskap en die koste daarvan, vanaand voort.  Almal welkom by die geleentheid.

Voorbidding gevra

 • Tersia Baard, herstel na hospitalisasie.
 • Anne Collins, sukkel met haar gesondheid.
 • Lientjie Smit, herstel na hospitalisasie.
 • Ds Johan, Christine & familie, met die afsterwe van hul sussie, Christi, en Chris-Johan, met die afsterwe van sy ma.
 • Ottolie Cobbold, herstel na
 • Minette Solomon, behandeling.
 • Fanie Pretorius, behandeling.

Internasionale studente bediening

“Friends of All Nations Stellenbosch”

Daar is ‘n Engelstalige erediens vir internasionale studente Sondae om 10:30 in die Khaya langs die Kruiskerk.  Suid-Afrikaners is ook baie welkom om die multi-kulturele erediens by te woon.  ‘n Ondersteuningsgroep vir vroue van internasionale studente, word gehou op Dinsdae om 10:00 in die Khaya.  Gee asb die inligting  aan nuwe internasionale studente op kampus.

Ds Jurie Goosen, 083 2355 920, goosens@isales.co.za, vir meer inligting.

KEN-MEKAAR TEE

Alle nuwe intrekkers vanaf Januarie 2018 tot nou, word vriendelik uitgenooi na ‘n KEN-MEKAAR-TEE op Dinsdag, 12 Februarie om 10:00 in die Kerksaal (sysaalvertrek in kerksaal).

Alle gevestigde lidmate wat nuwe mense welkom wil laat voel en nuwe vriende wil leer ken, word ook hartlik uitgenooi.  Ons doel is om mekaar beter te leer ken en om alle nuwe lidmate nog meer welkom te laat voel.  Ter wille van voorbereiding, moet u asb. by die kerkkantoor (021 852 1787) of Cecile vd Poel (073 173 1134) bespreek, voor of op 10 Februarie 2019.

Kom kuier saam en geniet heerlike tee met eetgoedjies.

GAWEBEDIENING BLOMBEURTE

Ons bedank graag vir Lettie van der Westhuizen vir die verfraaiing van ons liturgiese ruimte met die pragtige rangskikking vanoggend in die kerk.

GEBEDSGROEP

Kom elke Woensdag in die komiteekamer bymekaar van 09:00 – 10:00.
Kontakpersoon:  Hannetjie Gericke (021 852 1912).

Sien die gebedsonderwerpe hier

TEE VIR NUWE INTREKKERS VANOGGEND IN PATMOS

Alle nuwe intrekkers word genooi om vanoggend, direk na die erediens, te kom tee drink in Patmos.  Ds Johan sal ‘n Powerpoint aanbieding vertoon, wat die gemeente se bedieninge, aksies en werksaamhede uiteensit.  Kom woon dit gerus by.

PRAKTIESE REëLING

Om uitgang van voertuie  ná die oggenddiens, vanaf die parkeerterrein  te bespoedig, sal dit help dat bestuurders om die beurt vir mekaar kans gee om te ry. Sodoende sal die moontlikheid van botsings deur misverstand uitgeskakel word.

BORG VAN DIE MAAND:

Afkondigings 3 Februarie

OGGENDDIENS 09:00

Baie welkom by vanoggend se erediens. Die teksgedeelte vir vanoggend kom uit Jeremia 1:4-10.  ‘n Vraag om oor na te dink:  Wat is die woorde wat die Here in jou hart geplaas het en wie moet dit hoor?  Die prediker vir vanoggend is Ds. Fourie Rossouw. 

Aanderediens in Patmos om 18:30

Die aandgesprekke is ‘n lekker geleentheid om die oggend se preektema verder te bespreek.  Ons gesels vanaand dus verder oor Jeremia 1:4-10, asook ander tekste wat daarby aansluit.

Voorbidding gevra

 • Ds Johan, Christine & familie, met die afsterwe van hul sussie, Christi,
  en Chris-Johan, met die afsterwe van sy ma.
 • Oom Chris Dorfling, herstel na hospitalisasie.
 • Ottolie Cobbold, herstel na
 • Wena Grobbelaar,
 • Minette Solomon, behandeling.
 • Fanie Pretorius, behandeling.

NUWE INTREKKERS: KEN-MEKAAR-TEE

Alle nuwe intrekkers vanaf Januarie 2018 tot nou, word vriendelik uitgenooi na ‘n KEN-MEKAAR-TEE op Dinsdag, 12 Februarie om 10:00 in Patmos (sysaalvertrek in kerksaal).

Alle gevestigde lidmate wat nuwe mense welkom wil laat voel en nuwe vriende wil leer ken, word ook hartlik uitgenooi.  Ons doel is om mekaar beter te leer ken en om alle nuwe lidmate nog meer welkom te laat voel.  Ter wille van voorbereiding, moet u asb. by die kerkkantoor (021 852 1787) of Cecile vd Poel (073 173 1134) bespreek, voor of op 8 Februarie 2019.

Kom kuier saam en geniet heerlike tee met eetgoedjies.

Blomme-rangskikkings

Met die oog op die 200-jarige vieringe hierdie jaar, is Dienende Hande op soek na vrywilligers om te help met blomme-rangskikkings by spesiale geleenthede en die 2019-feesvieringe.

Kontak asb vir Cecile vd Poel by 073 173 1134

BERG-EN-SEEKLUB vir seniors

Die bekende spreker/teoloog/professor Daniël J Louw praat op Do. 7 Februarie 2019 om 9:30 by Moedergemeente, Andries Pretoriusstraat,  Somerset Wes.  Onderwerp: Die Spiritualiteit van Humor: medisyne vir suurknolle, verbitterdes en verstokte mense! Koste: R15 vir besoekers en R10 vir lede. Tee en verversings word bedien. Die sopraan Louise Senekal tree ook tydens die byeenkoms op.  Almal hartlik welkom.

KOFFIE/TEE NA DIE DIENS

Kom drink gerus  koffie/tee na die erediens en kuier lekker saam met gemeentelede. Baie dankie aan Miemie en haar span.

GEBEDSGROEP

Kom elke Woensdag in die komiteekamer bymekaar van 09:00 – 10:00.
Kontakpersoon:  Hannetjie Gericke (021 852 1912)

HELDERBERG UITREIK en WUPPERTHAL

Lees gerus hier  meer.

PRAKTIESE REëLING

Om uitgang van voertuie  ná die oggenddiens, vanaf die parkeerterrein  te bespoedig, sal dit help dat bestuurders om die beurt vir mekaar kans gee om te ry. Sodoende sal die moontlikheid van botsings deur misverstand uitgeskakel word.

BORG VAN DIE MAAND:

Feather Dusters Skoonmaakdienste

Ondersteun asb. vir Johan Bruwer

084 871 0138

Helderberg Uitreik en Wupperthal

Helderberg Uitreik en Wupperthal vat hande

Te danke aan fantastiese skenking deur gemeentelede van Helderberg Gemeente en Somerset-Wes Moedergemeente kon Helderberg Uitreik se Rampbestuurprojek Dinsdag 29 Januarie met ’n groot vrag babadoeke, formulemelk, afveelappies, sanitêre en ander toiletware, klere, linne en twee kanne diesel na Wupperthal vertrek.

Meer as 70 huishoudings is geraak toe ’n brand aan die einde van Desember op dié sendingdorpie uitgebreek het. Altesaam 53 huise het afgebrand, terwyl 20 broodwinners hul werk verloor het by besighede wat deur die brand verwoes is. Die huishoudings wat geraak is, sluit onder andere vyf babas in.

Dit was baie hartseer om die verwoesting wat deur die brand gesaai is, te sien. Naas die woonhuise, het verskeie geboue op die kerkwerf, soos die pastorie, besoekersentrum en eerste sendingwinkel, afgebrand. Die kerkgebou self is gelukkig nie beskadig nie.

’n Groot verlies vir die gemeenskap is die verwoesting van die basuin-orkes se koperblaasinstrumente. Baie van hierdie instrumente is deur die sendelinge uit Duitsland na Suid-Afrika gebring. Die orkes speel nog tradisionele Duitse Kerkmuskiek. Eerw. Jasmin Redcliffe sou graag wou sien dat hierdie instrumente vervang word, aangesien dit deel van die sendingdorpie se tradisie is.  As jy blaasinstrumente het wat nie meer gebruik word nie en jy wil dit graag skenk, handig asb by die kerkkantoor in en merk “Wupperthal”. Ons sal sorg dat dit by die orkes uitkom.

Die gemeenskap op Wupperthal se onmiddellike behoefte is om voort te gaan om die gemeenskappe in en om die dorp te bedien. Daarvoor benodig hulle diesel vir hul voertuig om skenkings te vervoer en stewige plastieksakke om voorraad in te verpak. Hoewel hulle ongelooflik baie klereskenkings ontvang het, is daar nog ’n behoefte aan nuwe onderklere vir vroue.

Dit was ’n groot voorreg om letterlik die gemeenskapslede se hande te kon vat en vir hulle ’n gebed te kon doen.

Eerw. Redcliffe het sy dank vir die ondersteuning en die besoek uit Somerset-Wes uitgespreek.

Baie dankie aan almal wat bygedra het.

Projekleier: Pia Nänny  pia.nanny@gmail.com

Afkondigings 27 Januarie 2019

OGGENDDIENS 09:00

Baie welkom in ons Omgeegemeente se gesamentlike byeenkoms op reis na die bestemming wat die Here vir sy kinders voorberei het.  Ons is steeds in Epifanie, die tyd van “verskyning” en wil vandag aan die hand van die leesroosterteks onsself afvra hoe, waar en wanneer ons, as die liggaam van Christus, sy lig moet laat skyn.  Hiermee sal 1 Korintiërs 12:12-31 ons sekerlik help.  Seën vir jou toegebid op die oordenking van sy Woord vandag.

Aanderediens in Patmos om 18:30

“Dwarstrekkery”, “Kerkskeuring”, “Verdeeldheid”, “Konflik”?  Dis alles terme wat dikwels gebruik word wanneer ons oor die kerk praat!  Waarom? Wat gee hiertoe aanleiding?  Belangrik:  Hoe stel ons dit reg?

Voorbidding gevra

 • Ottolie Cobbold, 25/1/2019 heupvervanging, Stellenbosch Medi-Clinic.
 • Christi Engelbrecht, Ds Johan se suster, operasie.
 • Wena Grobbelaar,
 • Rita Tolmie, Susan van Broekhuizen se tweelingsuster wat ernstig siek is.
 • Minette Solomon, behandeling.
 • Philip Ligthart, behandeling.
 • Ds Klasie Steenkamp, sterk aan na heupvervanging.
 • Fanie Pretorius, behandeling.

SNAPSCAN

Ons is opgewonde om jou mee te deel dat Snapscan geïmplementeer is en dat ons nou betalings d.m.v. Snapscan in die kerk se rekening aanvaar. Die selfoon-toepassing kan afgelaai word by “Playstore” op jou selfoon. Daar is ook ‘n betalingsverwysingsopsie bygevoeg, waar jy kan aandui waarvoor die betaling aangewend moet word, bv. rampfonds, dankoffer, deuroffer, Projek 2019, Caritas, ens.

ACVV HUIS MARIE LOUW

TEHUIS VIR BEJAARDES

Huis Marie Louw benodig nuwe Beheerraadslede om betrokke te raak by die fasiliteit.  Kontak Johanna Meyer by 021 852 2347, vir meer inligting.

KOFFIE/TEE NA DIE DIENS

Kom drink gerus  koffie/tee na die erediens en kuier lekker saam met gemeentelede. Baie dankie aan Miemie en haar span.

GEBEDSGROEP

Kom elke Woensdag in die komiteekamer bymekaar van 09:00 – 10:00.

Kontakpersoon:  Hannetjie Gericke (021 852 1912)

KATEGESE

Die kategese hervat weer na die skoolvakansie.

Navrae:  Ds Fourie
082 293 1595

PRAKTIESE REëLING

Om uitgang van voertuie  ná die oggenddiens, vanaf die parkeerterrein  te bespoedig, sal dit help dat bestuurders om die beurt vir mekaar kans gee om te ry. Sodoende sal die moontlikheid van botsings deur misverstand uitgeskakel word.

BORG VAN DIE MAAND:

PRO PAINT

Philip du Plessis

021 828 2228

Twee-eeuefees

Eerste byeenkoms van die Feesjaar

22 Januarie 2019

‘n Groepie lidmate wat reeds vyftig jaar lidmaat van die Moedergemeente is, het vanoggend gesellig in Patmos bymekaargekom om saam met lede van die Feeskomitee te gesels oor die beplande gedenkboek oor die afgelope 50 jaar, en daarna heerlik te kuier om die tee-tafels en versnaperings.

Groepfoto

Agter, links tot regs:
Buks van Zyl,  A.J. de Kock,  Hans Otto,  Braam Geldenhuys,  Francois Malan, Dries van der Westhuizen.

Voor, links tot regs:
Elsie de Wet,  Beth Joubert,  Ds. Johan van Niekerk,  Miems Naude,  Betsie Malan, Jean du Plessis.

HELDERBERG UITREIK

Hieronder volg inligting oor sommige van die Helderberg Uitreik se projekte, naamlik:
RAMPBESTUURPROJEK
HAWELOSES
BRIGHT LIGHTS
DISSIPELMAKING
 • RAMPBESTUURPROJEK

Helderberg Uitreik Rampbestuurprojek is geskep om dit vir Helderberg Gemeente en Moedergemeente wat deel vorm van Helderberg Uitreik (en ander belangstellende gemeentes), makliker te maak om betrokke te raak by noodlenigingsaksies wanneer rampe soos brande of vloede, gemeenskappe in die Helderbergkom en elders raak.

Die doel is nie om die wiel te herontwerp nie – daar is reeds heelparty organisasies en groepe wat strukture in plek het om hulp te verleen en ons wil graag met hulle saamwerk om duplisering te vermy en te verseker dat hulpbronne so doeltreffend moontlik aangewend word.

Na gelang van die ramp en die daaropvolgende behoeftes, kan dit gebeur dat daar mense nodig is om onmiddellik hulp te verleen (hetsy met tyd en arbeid, of skenkings). As die onmiddellike behoeftes bevredig is, kan dit dalk nodig wees om langer termyn behoeftes aan te spreek: bv kos, klere of huisware aan iemand wat alles in ’n brand verloor het.

Vir navrae kan die projekleiers by Helderberg Uitreik gekontak word:

Pia Nänny (083 289 4876) of Anja Nänny (083 375 0621)

 

 • WUPPERTHAL:

Baie dankie vir die finansiële bydraes wat vanaf gemeentelede ontvang is ten opsigte van die rampfonds vir Wupperthal.  Die bedrag van R14 590 is Vrydag aan Helderberg Uitreik oorbetaal ten gunste van Wupperthal.  Enige verdere bydraes hoef slegs gemerk te word as:  Rampbestuurfonds.

 

 • HERMANUS, BETTYSBAAI EN OMGEWING:

Na aanleiding van verskeie navrae ten opsigte van hulpverlening aan die gemeenskappe van Hermanus, Bettysbaai en omgewing wat ook deur brande geraak is, word lidmate verwys na bogenoemde inligtingstuk vanaf Helderberg Uitreik oor die Rampbestuurprojek.  Hiervolgens kan u bydraes maak aan die Rampbestuurprojekfonds wat ook aan Helderberg Uitreik oorbetaal sal word en wat dan aangewend sal word volgens behoefte aan gemeenskappe en organisasies waar daar nood is, soos Hermanus, Bettysbaai en omgewing.

Dus:  Enige finansiële bydraes per EFT kan in die kerk se bankrekening inbetaal word:  NGK Somerset-Wes, ABSA, tjekrekening,

Takkode:  632 005, Rekeningnommer:  2900 590 132,

Verwysing:  Rampbestuurfonds,

of in ’n duidelik gemerkte koevert in die dankofferbord, met verwysing:  Rampbestuurfonds.

 

 • HAWELOSES

Die Projek vir Haweloses is aktief sedert die begin van Helderberg Uitreik in 2003.  Die Projek reik uit na haweloses in die Helderberg omgewing en fokus op verantwoordelike betrokkenheid by hul geestelike en fisiese nood.  “Haweloses” word in hierdie konteks gekategoriseer as mense sonder werk, heenkome en verblyf.  Hulle bevind hulle dan op straat waar hulle begin bedel en aan misdaad en alkohol- en dwelmmisbruik blootgestel word.

Kinders is ongelukkig ook deel van hierdie groep.  Die Haweloses-projek is betrokke by 5 projekte, nl.:

 • Helderberg Street People’s Centre (HSPC)
 • Bright Lights
 • Nagskuiling
 • Terioskool
 • Somerset West Village Garden

 

 

 • BRIGHT LIGHTS

André Putter, maatskaplike werker en hoof van Bright Lights, soek dringend iemand wat kennis van kuns het en bereid is om op ‘n weeklikse basis (Woensdae tussen 10:00 en 11:30), baie basiese kunksklasse vir die laerskoolkinders by Bright Lights aan te bied.  Kontak asb vir Annemarie Hollenbach by 082 784 8841 as jy kan uithelp.  Sy wag vir jou oproep!

By Bright Lights word daar aan uitgeworpe jong seuns tussen 8 en 18 jaar verblyf, etes, versorging, uiters beperkte skoling en aktiwiteite gebied.  Die fasiliteite is baie karig en skiet ver tekort.  Die Strand ACVV is hier betrokke, maar die behoeftes is oorweldigend.  Hierdie seuns kry nie die skoling wat vir ‘n volwasse lewe nodig is nie.  Behalwe die +- 20 inwonende seuns, neem Bright Lights ook daagliks kinders op straat in en verskaf maaltye, etes en aktiwiteite.

 

 • SLUITING VAN PROJEK INDIë DISSIPELMAKING

Neem asb kennis dat Projek Indië Dissipelmaking gesluit het.  Ons is dankbaar vir die kosbare werk wat oor jare deur die Projek gedoen is om die Koninkryk uit te brei.

 

 • PROJEK NEPAL

Helderberg Uitreik is dankbaar om bekend te maak dat die Nepal-projek pas geregistreer is.  Ons gebede en ondersteuning vergesel Projekleier Paul Brits en die Nepal-projekspan.  Ons vertrou die projek sal van krag tot krag gaan en die LIG van Christus in Nepal versprei.

Afkondigings 20 Januarie

Voorbidding gevra

 • Christi Engelbrecht, Ds Johan se suster, wat herstel na hospitalisasie.
 • Wena Grobbelaar,
 • Rita Tolmie, Susan van Broekhuizen se tweelingsuster wat ernstig siek is.
 • Josephine de Leeuw den Bouter, voetoperasie.
 • Minette Solomon, behandeling.
 • Philip Ligthart, behandeling.
 • Ds Klasie Steenkamp, sterk aan na heupvervanging.
 • Fanie Pretorius, behandeling.

PRAKTIESE REëLING

Om uitgang van voertuie  ná die oggenddiens, vanaf die parkeerterrein  te bespoedig, sal dit help dat bestuurders om die beurt vir mekaar kans gee om te ry. Sodoende sal die moontlikheid van botsings deur misverstand uitgeskakel word.

OP SOEK NA AFSTAMMELINGE

Die Feeskomitee is op soek na die afstammelinge van die eerste huwelikspaartjie, Hercules Morkel en Gertuida Woutrina de Vos op 11 Junie 1820.   Navrae:  Jean du Plessis – 021 852 5345

KOFFIE/TEE NA DIE DIENS

Kom drink gerus  koffie/tee na die erediens en kuier lekker saam met gemeentelede. Baie dankie aan Miemie en haar span.

GEBEDSGROEP

Kom elke Woensdag in die komiteekamer bymekaar van 09:00 – 10:00.

Kontakpersoon:  Hannetjie Gericke (021 852 1912)

KATEGESE

Die kategese hervat weer na die skoolvakansie.

Navrae:  Ds Fourie
082 293 1595

2019 KALENDERS

Kalenders vir 2019 sal in die kerk se portale beskikbaar wees, vir diégene wat nog nie ‘n kalender ontvang het nie.

1819 – 2019: 200 Jaar!
Geniet hierdie feesuitgawe van die kalender, met dank aan ons borge!

BORG VAN DIE MAAND:

PRO PAINT

Philip du Plessis

021 828 2228

Afkondigings 13 Januarie

Voorbidding gevra

 • Rita Tolmie, Susan van Broekhuizen se tweelingsuster wat ernstig siek is.
 • Josephine de Leeuw den Bouter, voetoperasie.
 • Minette Solomon, behandeling.
 • Philip Ligthart, behandeling.
 • Ds Klasie Steenkamp, sterk aan na heupvervanging.
 • Fanie Pretorius, sukkel met sy gesondheid.

NUWE INTREKKERS

Baie welkom aan nuwe intrekkers in ons omgeegemeente.  Kom drink gerus saam met ons tee na die erediens in die kerksaal, of maak ‘n draai by die kerkkantoor.  Ons wil u baie graag ontmoet.

Kantoorure:  Maandae & Vrydae:  10:00 – 14:00,
Dinsdae – Donderdae:  08:00 – 14:00.

ARBEIDSBEDIENING

Die vrugteverkoping, koffiekroeg ens. van ARBEIDSBEDIENING vind vanjaar by Strand NG Kerk op Vrydag 27 Januarie om 8:30 plaas en is die hoofbron van ons inkomste om die Woorverkondiging in die besigheidareas van die Helderberg- omgewing te bedryf. Die terugvoer uit die voorsieningsgebiede is dat die gehalte vrugte en groente vanjaar baie beter is as verlede jaar. U ondersteuning van ‘n Christelike organisasie is vir ons van groot belang. Kom asseblief!!

Jan van den Berg (021 – 853 1631, 076 134 7780).
Adres:  Milnerstraat 6A, Strand.

KOFFIE/TEE NA DIE DIENS

Kom drink gerus  koffie/tee na die erediens en kuier lekker saam met gemeentelede. Baie dankie aan Miemie en haar span.

GEBEDSGROEP

Kom elke Woensdag in die komiteekamer bymekaar van 09:00 – 10:00.

Kontakpersoon:  Hannetjie Gericke (021 852 1912)

KATEGESE

Die kategese hervat weer na die skoolvakansie.

Navrae:  Ds Fourie
082 293 1595

2019 KALENDERS

Kalenders vir 2019 sal in die kerk se portale beskikbaar wees, vir diégene wat nog nie ‘n kalender ontvang het nie.

1819 – 2019: 200 Jaar!
Geniet hierdie feesuitgawe van die kalender, met dank aan ons borge!

BORG VAN DIE MAAND:

PRO PAINT

Philip du Plessis

021 828 2228

Wupperthal Rampfonds

Ondersteuning aan gemeenskap van Wupperthal

Meer as 70 huishoudings is intens geraak toe ’n brand onlangs in die sendingdorpie Wupperthal uitgebreek het.

Altesaam 53 huise het afgebrand, terwyl 20 broodwinners hul werk verloor het by besighede wat deur die brand verwoes is. Die huishoudings wat geraak is, sluit onder andere vyf pasgebore babas in.

Voortspruitend uit ’n gesprek met die kontakpersoon van die Morawiese Kerk in Wupperthal en samesprekings met die Sinode van Wes-Kaapland, wil Helderberg Uitreik die gemeenskap van Wupperthal graag bystaan met die volgende behoeftes wat geïdentifiseer is: Formule-melk vir babas, babadoeke (0 tot 3 maande, en ouer) en sanitêreware vir vroue.

Daar sal vir die volgende twee Sondae (13 en 20 Januarie) mandjies in die voorportaal van die kerk wees waarin mense hul bydraes kan plaas. Bydraes kan ook deur die loop van die week by die kerkkantoor afgelaai word.  Finansiële bydraes kan in ‘n koevert in die dankofferbord geplaas word, duidelik gemerk: Wupperthal, of per EFT in die kerk se bankrekening:

NGK Somerset-Wes, ABSA, tjekrekening, reknr.:  2900 590 132, takkodde: 632 005, verwysing:  Wupperthal

’n Besoek aan Wupperthal word in die vooruitsig gestel binne die volgende paar weke. Die doel van hierdie besoek sal wees om die skenkings af te laai, om ’n verdere behoeftebepaling te doen en om saam met die Sinode van Wes-Kaapland die plaaslike geloofsgemeenskap se groete en seënwense aan die gemeenskap van Wupperthal oor te dra. Meer besonderhede hieroor volg binnekort.

Vir meer inligting, kontak Projekleier:  Pia Nänny by 083 289 4876.

Afkondigings 9 Desember

VOORBIDDING GEVRA:

 • Ds Klasie Steenkamp, heup-vervanging.
 • Mnr Valdor Dudley, lens-vervangings.
 • Me Anne Collins, herstel na hospitalisasie.
 • Me Hanlie Neethling, hand-operasie.
 • Me Lottie v Wyk, Spescare, na beroerte.
 • Mnr Fanie Pretorius, sukkel met sy gesondheid.
 • Jan en Madeleine le Roux se peetkind, Jeanelie (16 jaar), behandeling vir vog op die brein.
 • Me Minette Solomon,
 • Me Louise van Vuuren, van Davena Mews 3 in Scholtzstraat, met die afsterwe van haar seun in Namibië.
 • Mnr. Herman Jv Rensburg, met die afsterwe van sy pa.

Geseënde Christusfees

Ons wens al ons gemeentelede ‘n geseënde Christusfees toe.
Dié wat met vakansie gaan, moet dit geniet, reis veilig en kom verfris en uitgerus terug. Mag 2019 ‘n besondere jaar vir elkeen van u wees.

2019 KALENDERS

Neem asb. kennis dat die 2019-kalenders teen Dinsdag, 11 Des by die kerkkantoor beskikbaar sal wees vir afhaal deur die verskillende blokke se omgeewerkers, wat dit dan aan gemeentelede sal uitdeel gedurende Desember en Januarie.  Geniet hierdie feesuitgawe van die kalender.

KERSSANGDIENS
Baie dankie aan Babette en elke deelnemer vir ‘n pragtige Kerssangdiens.  Soos gewoonlik was dit uit die boonste rakke en ‘n feestelike geleentheid.  Dankie vir al jou moeite en reëlings, Babette!  Spesiale woord van dank aan ons klankmanne, Gideon en Gideon jnr. Muller!
KERSMARK
Ons wil elkeen wat hard gewerk het om van die Kersmark ‘n sukses te maak, van harte bedank.  Hierdie was ‘n reuse spanpoging met ‘n klomp mense wat baie hard gewerk het.  In die besonder vir Hannes en Cecile vd Poel wat aan die roer van sake was.  Dankie vir julle harde werk, reëlings en lang ure om seker te maak dat alles klopdisselboom verloop.  Julle is staatmakers!

Afkondigings 2 Desember

VOORBIDDING GEVRA:

 • Me Lottie v Wyk, Spescare, na beroerte.
 • Mnr Christo Meyer, herstel na rugoperasie.
 • Mnr Fanie Pretorius, sukkel met sy gesondheid.
 • Jan en Madeleine le Roux se peetkind, Jeanelie (16 jaar), wat vir ‘n ernstige breinoperasie moet gaan.
 • Mnr Jan le Roux, Vergelegen MediClinic, angiogram en moontlike stent.
 • Me Minette Solomon,
 • Me Louise van Vuuren, van Davena Mews 3 in Scholtzstraat, met die afsterwe van haar seun in Namibië.

BAIE DANKIE

Aan Babette en elke deelnemer vir ‘n pragtige Kerssangdiens.  Soos gewoonlik was dit uit die boonste rakke en ‘n feestelike geleentheid.  Dankie vir al jou moeite en reëlings, Babette!  Spesiale woord van dank aan ons klankmanne, Gideon en Gideon jnr. Muller!

BAIE DANKIE

Ons wil ook elkeen wat hard gewerk het om van die Kersmark ‘n sukses te maak, van harte bedank.  In die besonder vir Hannes en Cecile vd Poel wat aan die roer van sake was.  Dankie vir julle harde werk, reëlings en lang ure om seker te maak dat alles klopdisselboom verloop.  Julle is staatmakers!

OP SOEK NA AFSTAMMELINGE

Die Feeskomitee is op soek na die afstammelinge van die eerste dopeling in ons gemeente, te wete Pieter Gerhard Myburg, gebore 15 Maart 1820, gedoop 9 April 1820,
asook dié van die eerste huwelikspaartjie, Hercules Morkel en Gertruida Woutrina de Vos op 11 Junie 1820.
Navrae:  Jean du Plessis – 021 852 5345

Macassar Jesusbende toebroodjies

Baie dankie aan die lidmate (dames en 1 man), vir die maak van toebroodjies vir Macassar Jesusbende se kinderjies, die afgelope jaar.  Die kinders het elke week die lekker toebroodjies baie waardeer en geniet.  Baie dankie vir julle bereidwilligheid om dit te doen en julle omgeeharte vir die kinders.
Mat. 19:14  Maar Jesus het gesê:  “Laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na My toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle”.
Koördineerder:  Francine van Zyl

Broodlys vir Tereo-skool

Een van die projekte van Helderberg Uitreik is om broodjies vir die kinders by die Tereo-skool te verskaf op Maandae en Woensdae.  Daar word dringend gesoek na nog vrywilligers
om vir hierdie saak by te dra. Die normale patroon is om vier keer per jaar (een keer per kwartaal) 8 gesnyde brode met smeergoed soggens by die skool af te lewer (koste in die orde van R160-R180). Enige ander aanbod (bv. deel ‘n beurt met een of twee ander persone), kan gereël word.
Kontak asb. vir Willie Theron  (076 034 9071 of wfdtheron@gmail.com)
CARITAS -KERSPAKKIES: BAIE DANKIE!
Baie dankie aan almal wat so mildelik artikels en kontant bygedra het die afgelope tyd.
Ons gaan spesiale pakkies vir Kersfees opmaak vir gesinne in ons gemeente wat deur Caritas ondersteun word, senior burgers in ouetehuise, asook dié in privaat wonings.
Neem asb. kennis dat lidmate die “Leesrooster vir lidmate 2019” kan bestel by Bybelmedia.
Kontak:  Bybel-Media Handel by 0860 26 33 42 of bestel@bmedia.co.za

Afkondigings 25 November

VOORBIDDING GEVRA:
 • Mnr Christo Meyer, herstel na rugoperasie.
 • Mnr Fanie Pretorius, sukkel met sy gesondheid.
 • Me Gertie Viljoen, met die afsterwe van haar broer.
 • Me Danae Malan se seun wat in ‘n motorfietsongeluk was.
 • Mnr Marcel Malan, herstel na oogoperasie.
 • Me Marieka Fourie,
 • Chris & Mariana Miles, wat hulle in Swellendam gaan vestig.
 • Al ons skoliere en studente wat nog besig is met eksamen.
 • Al ons bejaardes wat eensaam en alleen is.
CARITAS KERSPAKKIES
Baie dankie aan almal wat toiletware, koekies en/of sjokolade geskenk het om kerspakkies te vul vir gesinne in ons gemeente wat deur Caritas ondersteun word, asook sommige van ons senior gemeentelede.
Daar sal nog vanaand vir oulaas geleentheid wees om ‘n bydrae in die mandjies in die portale te plaas vir bg saak.
TEE in PATMOS
Baie dankie aan Miemie Heeringa en haar span wat koffie/tee na die erdienste bedien het gedurende die jaar.  Hierdie bediening sal eers weer in Januarie hervat.
Macassar Jesusbende toebroodjies
Baie dankie aan die lidmate (dames en 1 man), vir die maak van toebroodjies vir Macassar Jesusbende se kinderjies, die afgelope jaar.  Die kinders het elke week die lekker toebroodjies baie waardeer en geniet.  Baie dankie vir julle bereidwilligheid om dit te doen en julle omgeeharte vir die kinders.
Mat. 19:14  Maar Jesus het gesê:  “Laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na My toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle”.
Koördineerder:  Francine van Zyl
Broodlys vir Tereo-skool
Baie dankie aan almal wat die afgelope jaar weer bygedra het tot die skenk van broodjies op Maandae en Woensdae vir die kinders by die Tereo-skool (een van die projekte van Helderberg Uitreik).
Daar word dringend gesoek na nuwe skenkers vir 2019. Die normale patroon is om vier keer per jaar (een keer per kwartaal) 8 gesnyde brode met smeergoed soggens by die skool af te lewer (koste in die orde van R160-R180). Enige ander aanbod kan egter maklik hanteer word.
Kontakpersoon: Willie Theron (076 034 9071)

Afkondigings 18 November 2018

Sien asseblief ook die Afkondigings van 11 November.

KERKRAADSVERKIESING

Die volgende lidmate is op ‘n Kerkraadsvergadering, gehou op 12 November 2018, op die Kerkraad gekies:
Jan Le Roux               – Voors. Eiendomme & Projek ‘19 (herkies)
Cecile vd Poel            – Voorsitter: Gemeente-Aksie      (herkies)
Chris Hollenbach      – Voorsitter: Getuienis                     (verkies)
Paul Brits                     – Voorsitter: Bestuursgroep          (verkies)
Tertius v Jaarsveld    – Voorsitter: Gemeentebediening  (verkies)
Jason Bain                  – Jeug (Uitvoerend)                        (verkies)
Marie Cilliers              – Diaken/Eredienswerker              (herkies)
Danie de Klerk           – Diaken/Eredienswerker             (herkies)
Piet Neethling            – Diaken/Eredienswerker              (herkies)
Peter-John Mitrovich –       Diaken/Eredienswerker       (herkies)
Pieter dL den Bouter –       Diaken/Eredienswerker      (verkies)
Josephine dL d Bouter-     Diaken/Eredienswerker     (verkies)
Julianne Bryson         – Diaken/Eredienswerker              (verkies)
Hannetjie Gericke     – Blokleier, Blok 2                           (herkies)
Johan Bruwer             – Blokleier, Blok 6                           (herkies)
Milly vd Merwe           – Blokleier, Blok 7                           (herkies)
Hannes vd Poel         – Blokleier, Blok 9                           (herkies)
Braam Geldenhuys   – Blokleier, Blok 10                         (herkies)
 Die gemeente se voorbidding word asb. gevra.

Afkondigings So. 11 November

Opsomming van die belangrikste afkondigings vir die 2'e Sondag in November

 • Voorbidding gevra
 • Caritas Kerspakkies
 • Kerssangdiens
 • Kersmark

Voorbidding gevra

 • Me Maggie v Zyl, herstel na knie-operasie.
 • Me Emmie Roux, herstel na knie-operasie.
 • Me Cecilia v Zyl, komplikasies na knie-operasie.
 • Me Gertie Viljoen, met die afsterwe van haar broer.
 • Me Danae Malan se seun wat in ‘n motorfietsongeluk was.
 • Mnr Marcel Malan, herstel na oogoperasie.
 • Me Marieka Fourie, gordel-roos.
 • Chris & Mariana Miles, wat hulle in Swellendam gaan vestig.
 • Ons skoliere en studente wat besig is met eksamen.

Caritas Kerspakkies

Ons benodig toiletware, koekies, sjokolade of enige iets van pas vir Kersfees, om kerspakkies te vul vir gesinne in ons gemeente wat deur Caritas ondersteun word, asook sommige van ons senior gemeentelede.  Produkte kan in die mandjies in die kerk se portale geplaas word, of dit kan by die kerkkantoor ingehandig word.
Kontakpersoon:  Hester Loots (021 852 3868)

Kerssangdiens

Enigiemand wat kan voorvat of help met die versiering van die kerk vir die kerssangdiens  (25 November), kontak asb vir Babette so gou as moontlik.
Kerkkooroefening vir die  Kerssangdiens Sondae direk na die diens.
Babette (072 190 6248).

Kersmark

Vrywilligers om te help word dringend gesoek.
 • Diensbeurtroosters sal vandag en volgende Sondag in die sysaal van die kerksaal waar almal tee drink, beskikbaar wees en gedurende die week by die kerkkantoor. Vul asb. jou naam en kontaknommer in by die dag en tyd waar jy by die Kersmark kan help.
 • Dringend: Op soek na vrywilligers om te help met die versiering van die stoep, sysaal en Patmos (Oppikoffi) vir die Kersmark.
Ons werk Ma, 12/11 en Do, 15/11 om 09:00 in Patmos om versierings te maak – kom help asb.
Navrae:  Cecile van der Poel (021 851 9901 / 073 173 1134)

Helderberg Hospitaal-projek se Kersfees uitreik

Helderberg Hospitaal-projek het Saterdag 17 November ons jaarlikse Kersfees uitreik by die hospitaal. Op Saterdag 10 November het ons span van 20 mense gesellig bymekaar gekom om al die pakkies op te maak vir hierdie spesiale uitreik. Ons het koekies verpak..koeldrank geplak…babapakkies opgemaak…kinderpakkies….personeelpakkies..pasiente pakkies… n feestelike geleentheid wat met soveel pret en passie uitgevoer was. Ons gaan oor die 500 geskenkpakkies uitgee.

Enige iemand wat wil deel wees van hierdie feestelike omgee uitreik by Helderberg hospitaal op Saterdag 17 November is welkom om Miemie te kontak  (084 298 6608) voor Woensdag.

DANKIE HH SPAN VIR AL JUL HARDE WERK…JULLE IS AWESOME

Baie liefde

SIPPE EN MIEMIE  (084 298 6608)

Helderberg Hospitaal Uitreik

Dienssentrum Nuusbrief 2

Vrouedaguitreik in Macassar

Tydens ‘n vrouedag uitreik in Macassar het die Dienssentrum van die Helderberg Uitreik die klere aan die dames voorsien.

Die opwinding was groot toe almal ‘n kans kry om so bietjie rond te krap vir ietsie moois.

Die dag is gehou in samewerking met Meals on Wheels wat ietsie te eet verskaf het en ook Masincedane wat ‘n ogie oor die bloedruk en die suiker gehou het.