About admin1

Afkondigings 9 Desember

VOORBIDDING GEVRA:

 • Ds Klasie Steenkamp, heup-vervanging.
 • Mnr Valdor Dudley, lens-vervangings.
 • Me Anne Collins, herstel na hospitalisasie.
 • Me Hanlie Neethling, hand-operasie.
 • Me Lottie v Wyk, Spescare, na beroerte.
 • Mnr Fanie Pretorius, sukkel met sy gesondheid.
 • Jan en Madeleine le Roux se peetkind, Jeanelie (16 jaar), behandeling vir vog op die brein.
 • Me Minette Solomon,
 • Me Louise van Vuuren, van Davena Mews 3 in Scholtzstraat, met die afsterwe van haar seun in Namibië.
 • Mnr. Herman Jv Rensburg, met die afsterwe van sy pa.

Geseënde Christusfees

Ons wens al ons gemeentelede ‘n geseënde Christusfees toe.
Dié wat met vakansie gaan, moet dit geniet, reis veilig en kom verfris en uitgerus terug. Mag 2019 ‘n besondere jaar vir elkeen van u wees.

2019 KALENDERS

Neem asb. kennis dat die 2019-kalenders teen Dinsdag, 11 Des by die kerkkantoor beskikbaar sal wees vir afhaal deur die verskillende blokke se omgeewerkers, wat dit dan aan gemeentelede sal uitdeel gedurende Desember en Januarie.  Geniet hierdie feesuitgawe van die kalender.

KERSSANGDIENS
Baie dankie aan Babette en elke deelnemer vir ‘n pragtige Kerssangdiens.  Soos gewoonlik was dit uit die boonste rakke en ‘n feestelike geleentheid.  Dankie vir al jou moeite en reëlings, Babette!  Spesiale woord van dank aan ons klankmanne, Gideon en Gideon jnr. Muller!
KERSMARK
Ons wil elkeen wat hard gewerk het om van die Kersmark ‘n sukses te maak, van harte bedank.  Hierdie was ‘n reuse spanpoging met ‘n klomp mense wat baie hard gewerk het.  In die besonder vir Hannes en Cecile vd Poel wat aan die roer van sake was.  Dankie vir julle harde werk, reëlings en lang ure om seker te maak dat alles klopdisselboom verloop.  Julle is staatmakers!

Afkondigings 2 Desember

VOORBIDDING GEVRA:

 • Me Lottie v Wyk, Spescare, na beroerte.
 • Mnr Christo Meyer, herstel na rugoperasie.
 • Mnr Fanie Pretorius, sukkel met sy gesondheid.
 • Jan en Madeleine le Roux se peetkind, Jeanelie (16 jaar), wat vir ‘n ernstige breinoperasie moet gaan.
 • Mnr Jan le Roux, Vergelegen MediClinic, angiogram en moontlike stent.
 • Me Minette Solomon,
 • Me Louise van Vuuren, van Davena Mews 3 in Scholtzstraat, met die afsterwe van haar seun in Namibië.

BAIE DANKIE

Aan Babette en elke deelnemer vir ‘n pragtige Kerssangdiens.  Soos gewoonlik was dit uit die boonste rakke en ‘n feestelike geleentheid.  Dankie vir al jou moeite en reëlings, Babette!  Spesiale woord van dank aan ons klankmanne, Gideon en Gideon jnr. Muller!

BAIE DANKIE

Ons wil ook elkeen wat hard gewerk het om van die Kersmark ‘n sukses te maak, van harte bedank.  In die besonder vir Hannes en Cecile vd Poel wat aan die roer van sake was.  Dankie vir julle harde werk, reëlings en lang ure om seker te maak dat alles klopdisselboom verloop.  Julle is staatmakers!

OP SOEK NA AFSTAMMELINGE

Die Feeskomitee is op soek na die afstammelinge van die eerste dopeling in ons gemeente, te wete Pieter Gerhard Myburg, gebore 15 Maart 1820, gedoop 9 April 1820,
asook dié van die eerste huwelikspaartjie, Hercules Morkel en Gertruida Woutrina de Vos op 11 Junie 1820.
Navrae:  Jean du Plessis – 021 852 5345

Macassar Jesusbende toebroodjies

Baie dankie aan die lidmate (dames en 1 man), vir die maak van toebroodjies vir Macassar Jesusbende se kinderjies, die afgelope jaar.  Die kinders het elke week die lekker toebroodjies baie waardeer en geniet.  Baie dankie vir julle bereidwilligheid om dit te doen en julle omgeeharte vir die kinders.
Mat. 19:14  Maar Jesus het gesê:  “Laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na My toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle”.
Koördineerder:  Francine van Zyl

Broodlys vir Tereo-skool

Een van die projekte van Helderberg Uitreik is om broodjies vir die kinders by die Tereo-skool te verskaf op Maandae en Woensdae.  Daar word dringend gesoek na nog vrywilligers
om vir hierdie saak by te dra. Die normale patroon is om vier keer per jaar (een keer per kwartaal) 8 gesnyde brode met smeergoed soggens by die skool af te lewer (koste in die orde van R160-R180). Enige ander aanbod (bv. deel ‘n beurt met een of twee ander persone), kan gereël word.
Kontak asb. vir Willie Theron  (076 034 9071 of wfdtheron@gmail.com)
CARITAS -KERSPAKKIES: BAIE DANKIE!
Baie dankie aan almal wat so mildelik artikels en kontant bygedra het die afgelope tyd.
Ons gaan spesiale pakkies vir Kersfees opmaak vir gesinne in ons gemeente wat deur Caritas ondersteun word, senior burgers in ouetehuise, asook dié in privaat wonings.
Neem asb. kennis dat lidmate die “Leesrooster vir lidmate 2019” kan bestel by Bybelmedia.
Kontak:  Bybel-Media Handel by 0860 26 33 42 of bestel@bmedia.co.za

Afkondigings 25 November

VOORBIDDING GEVRA:
 • Mnr Christo Meyer, herstel na rugoperasie.
 • Mnr Fanie Pretorius, sukkel met sy gesondheid.
 • Me Gertie Viljoen, met die afsterwe van haar broer.
 • Me Danae Malan se seun wat in ‘n motorfietsongeluk was.
 • Mnr Marcel Malan, herstel na oogoperasie.
 • Me Marieka Fourie,
 • Chris & Mariana Miles, wat hulle in Swellendam gaan vestig.
 • Al ons skoliere en studente wat nog besig is met eksamen.
 • Al ons bejaardes wat eensaam en alleen is.
CARITAS KERSPAKKIES
Baie dankie aan almal wat toiletware, koekies en/of sjokolade geskenk het om kerspakkies te vul vir gesinne in ons gemeente wat deur Caritas ondersteun word, asook sommige van ons senior gemeentelede.
Daar sal nog vanaand vir oulaas geleentheid wees om ‘n bydrae in die mandjies in die portale te plaas vir bg saak.
TEE in PATMOS
Baie dankie aan Miemie Heeringa en haar span wat koffie/tee na die erdienste bedien het gedurende die jaar.  Hierdie bediening sal eers weer in Januarie hervat.
Macassar Jesusbende toebroodjies
Baie dankie aan die lidmate (dames en 1 man), vir die maak van toebroodjies vir Macassar Jesusbende se kinderjies, die afgelope jaar.  Die kinders het elke week die lekker toebroodjies baie waardeer en geniet.  Baie dankie vir julle bereidwilligheid om dit te doen en julle omgeeharte vir die kinders.
Mat. 19:14  Maar Jesus het gesê:  “Laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na My toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle”.
Koördineerder:  Francine van Zyl
Broodlys vir Tereo-skool
Baie dankie aan almal wat die afgelope jaar weer bygedra het tot die skenk van broodjies op Maandae en Woensdae vir die kinders by die Tereo-skool (een van die projekte van Helderberg Uitreik).
Daar word dringend gesoek na nuwe skenkers vir 2019. Die normale patroon is om vier keer per jaar (een keer per kwartaal) 8 gesnyde brode met smeergoed soggens by die skool af te lewer (koste in die orde van R160-R180). Enige ander aanbod kan egter maklik hanteer word.
Kontakpersoon: Willie Theron (076 034 9071)

Afkondigings 18 November 2018

Sien asseblief ook die Afkondigings van 11 November.

KERKRAADSVERKIESING

Die volgende lidmate is op ‘n Kerkraadsvergadering, gehou op 12 November 2018, op die Kerkraad gekies:
Jan Le Roux               – Voors. Eiendomme & Projek ‘19 (herkies)
Cecile vd Poel            – Voorsitter: Gemeente-Aksie      (herkies)
Chris Hollenbach      – Voorsitter: Getuienis                     (verkies)
Paul Brits                     – Voorsitter: Bestuursgroep          (verkies)
Tertius v Jaarsveld    – Voorsitter: Gemeentebediening  (verkies)
Jason Bain                  – Jeug (Uitvoerend)                        (verkies)
Marie Cilliers              – Diaken/Eredienswerker              (herkies)
Danie de Klerk           – Diaken/Eredienswerker             (herkies)
Piet Neethling            – Diaken/Eredienswerker              (herkies)
Peter-John Mitrovich –       Diaken/Eredienswerker       (herkies)
Pieter dL den Bouter –       Diaken/Eredienswerker      (verkies)
Josephine dL d Bouter-     Diaken/Eredienswerker     (verkies)
Julianne Bryson         – Diaken/Eredienswerker              (verkies)
Hannetjie Gericke     – Blokleier, Blok 2                           (herkies)
Johan Bruwer             – Blokleier, Blok 6                           (herkies)
Milly vd Merwe           – Blokleier, Blok 7                           (herkies)
Hannes vd Poel         – Blokleier, Blok 9                           (herkies)
Braam Geldenhuys   – Blokleier, Blok 10                         (herkies)
 Die gemeente se voorbidding word asb. gevra.

Afkondigings So. 11 November

Opsomming van die belangrikste afkondigings vir die 2'e Sondag in November

 • Voorbidding gevra
 • Caritas Kerspakkies
 • Kerssangdiens
 • Kersmark

Voorbidding gevra

 • Me Maggie v Zyl, herstel na knie-operasie.
 • Me Emmie Roux, herstel na knie-operasie.
 • Me Cecilia v Zyl, komplikasies na knie-operasie.
 • Me Gertie Viljoen, met die afsterwe van haar broer.
 • Me Danae Malan se seun wat in ‘n motorfietsongeluk was.
 • Mnr Marcel Malan, herstel na oogoperasie.
 • Me Marieka Fourie, gordel-roos.
 • Chris & Mariana Miles, wat hulle in Swellendam gaan vestig.
 • Ons skoliere en studente wat besig is met eksamen.

Caritas Kerspakkies

Ons benodig toiletware, koekies, sjokolade of enige iets van pas vir Kersfees, om kerspakkies te vul vir gesinne in ons gemeente wat deur Caritas ondersteun word, asook sommige van ons senior gemeentelede.  Produkte kan in die mandjies in die kerk se portale geplaas word, of dit kan by die kerkkantoor ingehandig word.
Kontakpersoon:  Hester Loots (021 852 3868)

Kerssangdiens

Enigiemand wat kan voorvat of help met die versiering van die kerk vir die kerssangdiens  (25 November), kontak asb vir Babette so gou as moontlik.
Kerkkooroefening vir die  Kerssangdiens Sondae direk na die diens.
Babette (072 190 6248).

Kersmark

Vrywilligers om te help word dringend gesoek.
 • Diensbeurtroosters sal vandag en volgende Sondag in die sysaal van die kerksaal waar almal tee drink, beskikbaar wees en gedurende die week by die kerkkantoor. Vul asb. jou naam en kontaknommer in by die dag en tyd waar jy by die Kersmark kan help.
 • Dringend: Op soek na vrywilligers om te help met die versiering van die stoep, sysaal en Patmos (Oppikoffi) vir die Kersmark.
Ons werk Ma, 12/11 en Do, 15/11 om 09:00 in Patmos om versierings te maak – kom help asb.
Navrae:  Cecile van der Poel (021 851 9901 / 073 173 1134)

Helderberg Hospitaal-projek se Kersfees uitreik

Helderberg Hospitaal-projek het Saterdag 17 November ons jaarlikse Kersfees uitreik by die hospitaal. Op Saterdag 10 November het ons span van 20 mense gesellig bymekaar gekom om al die pakkies op te maak vir hierdie spesiale uitreik. Ons het koekies verpak..koeldrank geplak…babapakkies opgemaak…kinderpakkies….personeelpakkies..pasiente pakkies… n feestelike geleentheid wat met soveel pret en passie uitgevoer was. Ons gaan oor die 500 geskenkpakkies uitgee.

Enige iemand wat wil deel wees van hierdie feestelike omgee uitreik by Helderberg hospitaal op Saterdag 17 November is welkom om Miemie te kontak  (084 298 6608) voor Woensdag.

DANKIE HH SPAN VIR AL JUL HARDE WERK…JULLE IS AWESOME

Baie liefde

SIPPE EN MIEMIE  (084 298 6608)

Helderberg Hospitaal Uitreik

Dienssentrum Nuusbrief 2

Vrouedaguitreik in Macassar

Tydens ‘n vrouedag uitreik in Macassar het die Dienssentrum van die Helderberg Uitreik die klere aan die dames voorsien.

Die opwinding was groot toe almal ‘n kans kry om so bietjie rond te krap vir ietsie moois.

Die dag is gehou in samewerking met Meals on Wheels wat ietsie te eet verskaf het en ook Masincedane wat ‘n ogie oor die bloedruk en die suiker gehou het.

Dienssentrum neem afskeid

‘n Engel sprei haar vlerke!

Almal wat met Kobie Groenewald te doen het, getuig van haar liefdevolle deernis en die manier waarop sy die Dienssentrum as ‘n bediening bestuur.  Die woord “engel” word vrylik gebruik.
Kobie het in 2013 as vrywilliger by die Dienssentrum begin werk en het in 2014 die leisels daar oorgeneem.  Sy lig enkele hoogtepunte van die afgelope 3 jaar uit:
 • Sy sê sy was ‘n stukkende mens toe sy by die Dienssentrum begin werk het, vanweë persoonlike verliese en siekte in die familie. Die Dienssentrum het vir haar heling gebring.  “Ek het baie meer geestelike seën beleef as wat ek en die span ooit kon uitdeel”.
 • “Mense is op aarde gesit om om te gee vir mekaar, as elkeen net ‘n bietjie wil omgee, sal dit ‘n groot verskil maak. Die Dienssentrum is die vlammetjie waar liefde en omgee gedy en ‘n getuienis in die gemeenskap is”.
 • Kobie het in die paar jaar soveel liefde ontvang en vriendskappe gemaak en sy weet sy gaan dit nooit verloor nie.
Kobie en De Wet gaan nou aftree op Baardskeerdersbos. Dit sal seker nie lank wees voordat sy begin woel in daardie gemeenskap nie.
Baie dankie vir jou onbaatsugtige diens Kobie!  Ons gaan jou ontsettend baie mis!
Kobie spreek haar dank uit teenoor almal wat die Dienssentrum so mooi ondersteun en weet dit sal voortgaan met haar opvolger, Yolande Kennedy aan die stuur van sake.

Kobie en haar opvolger, Yolande Kennedy

Dankie Seniorsorg!

Seniorsorg fokus op drie tehuise vir bejaardes, Huis Marie Louw, Huis Esperanza en Huis Zandvliet. Die staatstoelaag wat die meerderheid inwoners ontvang is nie voldoende om hulle huisvesting en versorging te betaal nie. Dan is daar ook `n groot behoefte aan doeke vir volwassenes. Dit is in hierdie opsig wat Seniorsorg se fondse hoofsaaklik aangewend word.

Die bestuur van die tehuise dien ook jaarliks ‘n lys van behoeftes in wat addisioneel tot die finansiële bydra is. Seniorsorg het as voorbeeld `n haarsalon by Huis Zandvliet ingerig met toerusting geskik vir veral verswakte bejaardes.

Erkenning word ook aan die personeel van die tehuise gegee om hulle te motiveer om voort te gaan met die ongelooflike diens wat hulle aan die inwoners lewer.

Die tehuise word gereeld besoek en dan word daar saam met die inwoners `n soetigheid en tee geniet. Musiek in die agtergrond het al `n paar danspassies tot gevolg gehad.

Helderberg Gemeente het op enige tydstip meer as vyftig gemeentelede wat 90 jaar en ouer is. Die gemeentelid word op sy/haar verjaarsdag deur `n predikant en `n Seniorsorg-bestuurslid besoek waartydens heerlik gekuier word. Die betrokke gemeentelid word ook die Sondagoggend op RSG geluk gewens sodat familie en vriende herinner word van die verjaarsdag.

Seniorsorg het jou voorbidding nodig vir die senior burgers en dat hulle geestelik en liggaamlik goed versorg sal word. Jou voorbidding en finansiële bydraes stel Seniorsorg in staat om ons Goddelike opdrag uit te voer.

Seniorsorg groete
Ina van Niekerk: Projekleier 082 578 9893 of 021-840 0020

‘n Besoek aan een van die bejaarde egpare.

Aktiwiteite 2018b

Omgeegroep se afsluiting

25 Oktober 2018

Op die 25 ste Oktober het ons omgeegroepie onderleiding van Ans Meyer ons laaste byeenkoms vir die jaar gehad. Ons het vir oulaas weer lief en leed gedeel en heerlik gesmul aan die verversings.
Op foto collage verskyn van bo tot onder:
Kowie. Gerty Viljoen, Theresa van Zyl, Evette Le Grange,
Rina du Toit, Kowie, Martie Laubscher, Ans Meyer,
Theresa van Zyl, Beth Joubert, Gerty Viljoen en Maretha Kristein.
20181113_094723-COLLAGE

Caritas se Tee vir Senior Burgers

Saterdag, 20 Oktober 2018

Ons hou Basaar!

Lentedag 2018

Twee pragtig helder “teekoppies” by die hek het besoekers ingenooi om te kom smul aan al die heerlike eetgoed, en net lekker saam te kuier.

“Breadtags for wheelchairs”

Die 7'e rolstoel

Die sewende rolstoel is op 16 Julie 2018 aan Likaya Tena, 6-jarige seuntjie van Kraaifontein, wat met “cerebral palsy” gediagnoseer is en nie kan praat of loop nie, oorhandig.  Baie dankie aan al die borge wat van hierdie seuntjie en sy ma wat hom oral moes ronddra, se  nood te hore gekom het en dadelik gereageer het om te help.  Danksy hierdie donateurs se donasies is die rolstoel wat aan spesifieke spesiale vereistes moes voldoen, in samewerking met Polystyrene Packaging en CE mobility, aangekoop en oorhandig.

Padkos by Route 77

PADKOS BY ROUTE 77 (die kerkterrein))

24 Februarie 2018

TEN BATE VAN PROJEK 2019-FONDS
Die vier stalletjies het voorsien in die behoeftes vir
 1. Tee / koffie en plaatkoek;
 2. Frikkadelle, hardgekookte eiers, samoosas, pasteie;
 3. Vrugte;
 4. Varsgebakte brood.
Die talle vrywillige helpers het heerlik saamgekuier met diegene wat ingeloer het om te koop.

Verwelkomingstee 2018

Verwelkomingstee vir nuwe intrekkers

Dinsdag 13 Februarie 2018

Die dames van Dienende Hande het ‘n heerlike geleentheid gereël om nuwe intrekkers welkom te heet in ons gemeente.
Cecile van der Poel het almal welkom geheet, waarna Chris Miles met skriflesing en gebed geopen het.
Helena Cromie het weereens ‘n besonder aandoenlike voordrag gelewer.
Ds Willem Doman het as seremoniemeester opgetree en almal gou op hul gemak laat voel deur hulle in vir groepe te verdeel volgens verjaarsdagdatums en saam te laat sing.
Hierna is daar heerlik tee gedrink en gesels en nuwe kennisse gemaak.

2017 Oorsig – Haweloses

Haweloses - 'n oorsig vir 2017

In 2017 het ons opnuut  bewus geword van God se genade en Sy onbeskryflike liefde vir al sy kinders en in besonder vir die randfigure van ons samelewing.  Ons kan met dankbaarheid getuig dat ons gemeente met warm omgeeharte geloofsoffers gebring het, klere geskenk het, getrou mussies gebrei het vir die koue winteraande en veral vir hul volgehoue gebede.  Daar was ook n kitaar wat geskenk is vir gebruik tydens die weeklikse Fellowship byeenkomste waar die Woord bedien word, ons  lekker saamsing  en mense spontaan die seer en verwerping wat hulle ervaar met almal deel.  Die Here se Lig skyn helder oor die Helderberg Street People’s Centre en ons kan met dankbaarheid sien en beleef hoe die  saadjies wat gesaai word ontkiem.
Raak gerus betrokke by Maandagaande se byeenkoms – daar is altyd ‘n tekort aan vrywilligers om die  aand se boodskap te lewer, kom bid saam of kom sommer net om liefde en omgee uit te deel.
Maak gerus kontak as jy belangstel.
Chris en Annemarie Hollenbach:  083 708 4350

Kersete

Danksy ons Omgee-gemeente se finansiële ondersteuning kon ons  in samewerking met ander kerke in die Helderberg-kom ‘n feestelike Kersete vir 80 hawelose mense voorsit.
Daar was ‘n oorvloed van hoender en slaaie en heerlike vrugteslaai en roomys en party het selfs 3x nader gestaan vir nog ‘n porsie.
Die Here het voorwaar in oorvloed voorsien! 
Vir ‘n paar uur kon hierdie vriende van ons net in die oomblik wees en vergeet van die swaar lewe op die straat. Daar was genoeg vrywilligers wat gehelp het met die voorbereiding en bediening van die kos.

Wolmussies

Daar is ‘n groepie  dames wat elke winter sorg dat die haweloses ‘n mussie ontvang.
Die bedsokkies is binne 2 dae gebrei vir ‘n man wat gehoop het om met sy dogtertjies herenig te word. Hy wou nie met leë hande by hulle aankom nie.

'n Geval van praktiese OMGEE

Een van die vroue wat lank op die straat oorleef het, het danksy ‘n weldoener ‘n kamer by Kay’s Kavavaanpark bekom.
Die dak het erg gelek (in die goeie ou dae toe  dit nog gereën het), en daar was heelwat gate wat toegestop moes word.   Danksy Sippe en Miemie Heerenga se inisiatief en met die hulp en ondersteuning van die Indië Projekspan is die houtkamertjie herstel en leefbaar gemaak.
Almal het hand bygesit – party het hard gewerk, ander het gebraai, party het raad gegee, daar is lekker  gelag en gekuier en so het ons saam ‘n verskil in iemand se lewe gemaak.

z2017 Oorsig (Bright Lights)

100_2339

BRIGHT LIGHTS – 'n Oorsig vir 2017

Danksy die ondersteuning van ons Omgee-gemeente kon ons in 2017 ‘n verskil in die lewens van die kinders van Bright Lights maak.
Dit was ‘n vreugde om die seuns se opgewondenheid te deel wanneer ons ‘n sak speelgoed afgelewer het.
Selfs die poppe het groot byval by die seuns gevind en is byvoorbeeld gebruik om die Aspoestertjie feeverhaal uit te beeld.
Daar was ook heelwat klere skenkings wat natuurlik altyd welkom is want die behoefte is groot.
Die gemeente is baie welkom om betrokke te raak by die seuns en personeel van Bright Lights. Hulle het ons ondersteuning en gebede baie nodig!   Kom gee jouself, ‘n stukkie van jou tyd,  kom kuier net af en toe en deel drukkies uit.   Bright Lights is die naaste aan ‘n liefdevolle  “huis” wat hierdie seuns ken.  Liefde, drukkies en omgee is waarna hulle hunker.
Maak gerus kontak as jy belangstel!
Annemarie Hollenbach (082 784 8841)
Lees gerus hier meer
oor hierdie projek.

IMG-5078

IMG-5077

IMG-5076

IMG-5098

Een van ons gemeentelede het vir elkeen van die kinders, selfs dié wat nie-inwonend is, bedsokkies gebrei wat ons gedurende die koudste week van die winter aan hulle kon uitdeel. Die seuns se opgewondenheid en dankbaarheid was werklik aansteeklik en hulle het spontaan danspassies met hul kleurvolle sokkies uitgevoer.

IMG-5099

IMG-5085

Helderberg Uitreik, wat deel van ons gemeente vorm, het onder leiding van Reinette Prosch, projekleier van Bright Lights, fondse beskikbaar gestel om vir die seuns ‘n Kersfunksie aan te bied.
Reinette het deur middel van flitskaarte die geboorte van Jesus uitgebeeld en Mercia Theron het die seuns op die trekklavier begelei met die sing van Kersliedere. “Stille nag” en “Al was ek nie daar nie” het nog nooit so mooi geklink nie!
Vanjaar se Kersfunksie se fokuspunt was nie geskenke in blink papier  nie maar wel die blye boodskap van God se grootste geskenk aan die mensdom – die geboorte van Sy Seun, Jesus Christus.  Om op ‘n tasbare wyse Jesus se liefde uit te leef het ons elke kind se voetjies gewas en aan elkeen ‘n paar kleurvolle  strandsandale gegee.

IMG-5084

IMG-5095

Ons het ook verneem dat 5 van die seuns weens verskeie redes nie vir die vakansie huistoe kon of wou gaan nie en het besluit om die 23ste Desember vir hierdie seuns iets spesiaal aan te bied.  Chris het ‘n treffende boodskappie met die seuns gedeel en daarna is hulle bederf met hope roomys en heerlike  “toppings”!
‘n Spesiale woord van opregte dank aan Marinda Koch en Carli van die Kersboksbediening en ook Carli se twee pragtige sussies  wat ten spyte van die feit dat hulle pas meer as ‘n duisend Kersbokse verpak en in die Klein-Karoo gaan uitdeel het, spontaan aangebied het om vir hierdie 5 seuns wat Kersfees in die sentrum sou agterbly, elk ‘n Kersboks te skenk.  Hierdie gebaar is ‘n sprekende voorbeeld van die wonderlike interaksie en samewerking tussen die verskillende Helderberg projekte.

IMG-5096

Die nuwe jaar het positief afgeskop met ‘n  “Thanksgiving” funksie  waar erkenning gegee is aan die personeel vir hul toewyding en omgee en vir mense wie se harte warm vir die seuns van  Bright Lights klop!
Die gemeente is baie welkom om betrokke te raak by die seuns en personeel van Bright Lights. Hulle het ons ondersteuning en gebede baie nodig!   Kom gee jouself, ‘n stukkie van jou tyd,  kom kuier net af en toe en deel drukkies uit.   Bright Lights is die naaste aan ‘n liefdevolle  “huis” wat hierdie seuns ken.  Liefde, drukkies en omgee is waarna hulle hunker.
Maak gerus kontak as jy belangstel!
Annemarie Hollenbach (082 784 8841)

Lees gerus hier meer oor hierdie projek.

2018 Projekte Twee-Eeuefees

Opgradering van parkeerarea

Januarie - Maart 2018

Die volgende projek om ons geboue en terrein op te knap en te verfraai
is die parkeerarea om die kerk.

Orrel herstelwerk

Januarie tot Maart 2018

Terselfdertyd word die orrel oorgedoen.

20180125_090258

20180125_090246

Die eerste stap was die verwydering van een van die skadubome op die parkeerarea en die twee palmbome voor die hoofingang. Dit was ‘n moeilike besluit om die palms te verwyder en die parkeerruimte uit te brei na die tuinarea voor die ingang, maar die gevaar van vallende palmtakke, die huidige droogte en die werklike behoefte vir meer parkeerruimte op die terrein het die deurslag gegee.
Die diensverskaffer het onderneem om slegs gryswater te gebruik vir die projek.

20180125_110723

20180125_110725

20180125_142924

100_2566

16 Maart 2018

Die noodsaaklike en baie netjiese parkeerarea om die kerkgebou is voltooi.
Die mooi groen tuintjies moes plek maak vir ‘n paar weke se stowwerige werkery om die netjiese finale produk te lewer. Vier-en-dertig geplaveide parkeerplekke, duidelik gemerk en toeganklik vanaf ‘n teerpaadjie, lê nou om die kerkgebou.

Aktiwiteite 2018a

Steakaand

22 Junie 2018

Baie dankie aan Johan en Christine, Jan en Madeleine, vir nog ‘n gesellige geleentheid waar gemeentelede en hul vriende saam kon kuier terwyl hulle die heerlike sagte steaks geniet.

Springbokke teen Engeland

9 Junie 2018

‘n Groep geesdriftige rugby entoesiaste het in Patmos bymekaargekom om die eerste rugbytoets teen Engeland op die groot skerm te kyk. Hierdie keer was die heerlike  saamkuier ekstra lekker gemaak deur die uitslag!
Voor die afskop, asook halftyd, is daar gesmul aan vetkoek met kerrie maalvleis, en na die eindfluitjie is pryse uitgedeel aan die wat die telling die beste voorspel het.   –>

Helderberg Ontwikkelingsentrum

Tydens die oggenddiens op 3 Junie het Melanie Engelbrecht die gemeente kortliks ingelig oor die werksaamhede van die Helderberg Ontwikkelingsentrum, waar daar heelwat sukses behaal word met die opheffing van werklose mense. ‘n Verskeidenheid opleidings-kursusse word deur vrywilligers aangebied, en daar word gepoog om geskikte werksgeleenthede vir die kursusgangers te vind.

Lees gerus hier meer
of   Besoek hulle eie webwerf.

MACASSAR JESUSBENDE MUSSE

Baie dankie aan almal wat so fluks gebrei het en steeds brei aan musse.  Die skool sluit 22 Junie en ons wil graag die 14de Junie die musse by Macassar gaan uitdeel.  Moet asb. egter nie ophou met brei nie, want die musse wat oorbly of later inkom, gaan by ander verdienstelike instansies uitgedeel word
Die fotos wys die kerkkantoor se toonbank, toegepak onder die 177 kleurvolle mussies wat reeds ontvang is.
[Teen Vrydag 8 Junie was die getal 196; in die volgende week het dit gegroei tot ongeveer 380, en uiteindelik weer, soos in 2017, meer as 400!]

Jaarlikse Sop&Poeding-aand, 1 Junie 2018

Die jaarlikse Sop&Poeding-aand was weereens ‘n heerlike saamkuier geleentheid vir die 120 gaste.
‘n Groep dames uit die gemeente het 6 verskillende soorte sop voorsien, daar was ‘n heerlike broodtafel, en die poeding tafels het gekreun van al die heerlike poedings wat deur nog ‘n groep dames gebring is.
Ons verneem dat Beth Joubert ongeveer 25 jaar gelede begin het met so ‘n aand in haar wyk, en dat wyle Ellen van Staden dit ‘n paar jaar later uitgebrei het as ‘n gemeentefunksie.  Indien iemand meer kan vertel van die beginjare moet hulle asseblief vir ons laat weet.

Saamkuier na die Pinksterdienste

Elke aand na die diens is daar heerlik saamgekuier in Patmos, waar die Indië Projekspan sop en broodjies voorsien het.
Baie dankie!
Ons wil net baie dankie sê vir elkeen wat ons so wonderlik ondersteun het met die sop- en vetkoekverkope tydens Pinkster. Baie dankie ook vir diegene wat die toebroodjies en smaaklike sop elke aand voorsien het en vir Basil wat die gevulde vetkoeke voorsien het. Wees verseker dat die fondse by die kerkkantoor inbetaal is en na reg bestuur sal word.

Ons waardeer elkeen se bydrae opreg.
Chris en Mariana namens die Indië Projekspan

Pinksterdiens en Moedersdag op 13 Mei 2018

Sondag 13 Mei het begin met ‘n besondere Pinksterdiens:
 • Al die moeders is toegesing, eers deur Babette, toe deur die mans, daarna deur almal wie se moeders nog leef en laastens deur die Sondagskool kinders van Rona.
 • Vier kinders is gedoop.
 • Johan het die week se Pinksterdienste met ‘n baie treffende boodskap ingelei.
‘n Bietjie later kon ons baie gesellig saam kuier in die pragtig versierde saal om die Moedersdag-ete te geniet.

Komberse vir die Haweloses

24 April 2018

Weereens was ons gevul met dankbaarheid toe ons deur n anonieme skenker  in staat gestel was om nog 13 komberse te koop en af te lewer by die Helderberg Street People’s Centre.  Daar is nou 23 straatbewoners wat hierdie winter “omvou” sal wees deur die omgee-liefde van ons geliefde gemeente.  Baie dankie!
Chris en Annemarie

DVD's vir Bright Lights

Die aflewering by Bright Lights van n groot verskeidenheid DVD’s het groot vreugde verskaf.  Ons gemeente se omgee strek verder as die grense van die  Helderberg-kom en so kry ons dikwels skenkings van persone  wat nie gemeentelede is nie maar wel op een of ander wyse, hetsy deur familielede of vriende, weet dat ons n Omgee-gemeente is wie se harte warm klop vir ons minderbevoorregte inwoners.  Dit is duidelik dat omgee aansteeklik is.  Ons sê dankie aan almal wat so mildelik skenk.
Gemeentelede wat betrokke wil raak is welkom om kontak te maak.  
Chris en Annemarie Hollenbach (082 784 8841).

Die kantoor van die OMGEEgemeente (17 April 2018).

‘n Fotobeeld van sommige van die skenkings wat gereeld vanaf gemeentelede ontvang word.
Vanjaar se “oes” van 60 gebreide poppies vir die Stop’it uitreik. Lees gerus hier meer.
‘n Skenking van doeke vir die Kanga&Roo uitreik. Lees gerus hier meer.
‘n Skenking van Mariebeskuitjies, wat deur vrywilligers herpak word sodat dit tydens die Helderberg Hospitaal uitreik saam met ‘n koeldrankie uitgedeel kan word.
Lees gerus hier meer.
Ons wag tans vir vanjaar se skenkings van gebreide blokkies vir die kombersprojek.
Lees gerus hier meer.
Hierbenewens word mussies gebrei vir die Macassar Jesusbende uitreik, gebruikte eierdosies (6-pak) ontvang vir hergebruik by die Dienssentrum, en broodknippies word versamel vir die Rolstoelprojek.

Na aanleiding van Sondag se versoek in die Afkondigings, die volgende:
Soos gewoonlik het ons Omgee-gemeente nie teleurgestel nie!  ‘n Weldoener  wat verkies om anoniem te bly het gesorg dat hierdie groepie straatbewoners elkeen ‘n splinternuwe kombers het!

Haweloses

16 April 2018

Tydens Pastoor Anand Lal van Dehradun, Indië, se besoek die afgelope week as gas van Projek Indië het ons die voorreg gehad om hom te laat deel in ons  Maandag-aand Fellowship byeenkoms by die Helderberg Street People’s Centre.  Hy was baie beïndruk met die sentrum se werksaamhede aangesien daar nie sulke uitreike vir hawelose mense in Indië bedryf word nie.  Hy is warm deur die straatmense en vrywillige personeel ontvang en het sommer dadelik ingeskakel.
Lees gerus hier meer

Die orrel speel weer

15 April 2018

Die herstelwerk aan die orrel is voltooi!
Na die oggenddiens vanoggend kon Babette al die stops uittrek en toets of die herstelwerk bevredigend gedoen is.

Paasgeskenkpakkies

26 Maart 2018

Die gemeente het ruim gereageer op die oproep vir toiletware vir geskenkpakkies vir die hulpbehoewende gesinne in ons gemeente, asook vir ‘n aantal senior burgers.
Hester en die dames van Caritas het 62 geskenkpakkies opgemaak en uitgedeel.

16 Maart 2018

Die tuin om die kerkgebou moes plek maak vir die noodsaaklike en baie netjiese parkeerarea.

Indië Uitreik 2018

14 Maart

Nadat die 6 lede van die span Sondag amptelik deur Ds Fourie uitgestuur is tydens die erediens, is hulle vandag op die kerkterrein gegroet net voor hulle vertrek na die lughawe.
Die foto links toon die span: Sippe, Chris, Mariana, Cornelius, Danie en Vicky van Moedergemeente, met Louise Theron van Helderberg Uitreik by die bussie waarmee hulle na die lughawe vervoer is.
‘n Groepie belangstellende gemeentelede het met die span ‘n kringetjie gevorm sodat Ds Johan die span met ‘n gebed kon wegstuur.

Straatuitreik in Kaapstad

Maart 2018

As deel van Helderberg Uitreik se Stop-it projek wat deur Isabel Vroon gedryf word het n klein groepie van ons  n laatnag uitreik na Kaapstad onderneem wat ons na twee van die besigste, maar ook gevaarlikste strate geneem het.  Ons het veral gekonsentreer  om uit te reik na die vroue wat deur omstandighede gedwing word om prostitusie as beroep te beoefen.  Ons het saamgespan met die Straatwerk-projek en ook die Internasionale Sending-organisasie Operation  Mobilisation en deur hulle  die geleentheid gekry om die donker kant  van Kaapstad te ervaar.
Wat hierdie uitreik so merkwaardig maak is dat tannie  Gerty Viljoen wat 83 jaar oud is en vir baie jare straatwerk gedoen het die geleentheid aangegryp  het om vir n heel laaste keer straatwerk te gaan doen en afskeid te neem.   In haar woorde het sy dit so opgesom :  “Ons Here het my vanaand duidelik gewys dit is verby….  ek kan nou net bid vir hulle en julle wat op die strate uitreik onder daardie stukkende mensies.  Ek is tevrede en aanvaar dit so!”
Wel gedaan liewe tannie Gerty.  Ons salueer u!
Chris en Annemarie

Die laaste naweek van Februarie 2018

Saterdagoggend

Die naweek het afgeskop met ‘n heerlik gesellige saamkuier onder die vaandel van
Padkos by Route 77,
uiteindelik binne in die saal as gevolg van die welkome ligte reën.
Lees gerus hier meer.

Saterdagnag

‘n Aantal gemeentelede was deel van Sippe en Miemie Heeringa se span vir die deurnag
Kanker-loop.
Vanjaar se span was bekend as
The Lord’s Army,
en het weereens die prys gewen as die span met die beste gees!
Lees gerus hier meer

Sondagoggend

Die baie besondere Kinderdiens sal lank onthou word deur al die kinders, jonk en oud, wat die voorreg gehad het om na Fourie Rossouw te luister.

Sondagmiddag

Dawie Rossouw se konsert ten bate van die Indië-uitreik het groot byval gevind by almal wat die middag in die kerk kom luister het.
Kort hierna is die naweek, soos gewoonlik, afgesluit met die aanddiens deur Ds Johan.

Verwelkomingstee vir nuwe intrekkers

13 Februarie 2018

Die dames van Dienende Hande het ‘n heerlike geleentheid gereël
om nuwe intrekkers welkom te heet in ons gemeente.
<– ‘n Paar van die staatmakers
Cecile en Helena –>

Lees gerus hier meer

‘n Damestee vir die Indië uitreik

Saterdag 10 Februarie 2018

Sowat twintig dames het vanoggend bymekaargekom om fondse in te samel vir Maartmaand se uitreik na Indië. Die gasvrou, Nelie Malan, het, met die hulp van ‘n paar vriendinne, gesorg vir ‘n tafel wat gekreun het van lekkernye en daar is heerlik gesmul en gesels.
Die fondse sal gebruik word om mediese voorraad aan te koop in Indië, sodat Dr Nelius Miles die plaaslike mense kan toerus met praktiese mediese kennis, terwyl sy pa Chris en die res van die span omsien na die geestelike behoeftes.

 Lees gerus meer oor Indië Uitreik 2018.

Liewe vriende
Een van ons gasheer pastore in Dehra Dunn in Indië, het die versoek gestuur vir basiese noodhulp opleiding. Uit hierdie versoek het ‘n kursus gespruit wat poog om die sendelinge daar en in die Himalayas toe te rus  met meer as net geestelike kennis, om sodoende die uitdagings te kan aanpak wat daardie onherbergsame areas daagliks bied.
Die dames tee het genoeg fondse bymekaar gemaak om te voorsien in reisonkostes en vir mediese voorraad wat agtergelaat sal word. Dit sal op ‘n tasbare manier Jesus se sorg en liefde ook in ons alledaagse bestaan voorsit, selfs lank na die vertrek terug na Suid Afrika.
Ons God, is ‘n God van werkwoorde. “Kom”, “gaan”, “verander” ens, en met hierdie uitreik gaan daar gepoog word om op ‘n praktiese manier ook blywende verandering teweeg te bring, deur so aan Hom gehoorsaam te wees.
Deur almal se bydraes op hierdie feesgeleentheid (en ander maniere), kan daar nou nie net geestelike pyn versorg word nie, maar ook na die fisiese omgesien word.
Dankie aan almal en Gods reikste seën.
Shalom
Nelius Miles

Kerka_100_2437

Moedergemeente se aangesig verander vir altyd!

25 Januarie 2018

Die eerste stap in die verbetering van die parkeerarea om die kerk was om die twee reuse palmbome voor die kerk te verwyder.
Lees gerus hier meer

100_2568

Fourie bevestig Gawie Fotos_03

BEVESTIGING: DS. FOURIE ROSSOUW

21 Januarie 2018

Ds. Fourie Rossouw (voorheen voltyds in Weltevredenpark en die laaste twee jaar as tentmaker in Wellington Moedergemeente) is Sondagoggend 21 Jan. 2018 as medeleraar (20% kontrakpos) in die NG Gemeente Somerset-Wes bevestig deur Ds. Johan van Niekerk.
Ds. Johan het na die bevestiging vir Ds. Fourie ‘n paar vrae gevra rondom Roeping,  Kerkwees en sy Droom vir die gemeente.
 Klik asseblief hier vir Ds Fourie se antwoorde en meer fotos.

Fourie bevestig Gawie Fotos_06

20121021_152115

20180116_094811

Die orrel word herstel

16 Januarie 2018

Hulle begin vandag om die orrel oor te doen.
Dit sal ongeveer twee maande duur en so R160 000 kos.
Die orrel is in 1904  in die ou kerk gebou en toe in 1940 oorgebou in die nuwe kerk.

20121021_152120

20180116_094805

IMG-5084

Kersfees by Bright Lights en die Haweloses

Danksy die ondersteuning van ons Omgee-gemeente kon ons in 2017 ‘n verskil in die lewens van die kinders van Bright Lights maak,
asook vir die haweloses by die Helderberg Street People’s Centre.
Lees asseblief verder aan kort verslae oor hierdie uitreike deur op onderstaande knoppies te klik:

Die begin van ‘n nuwe jaar in die Omgeegemeente

Reeds op Dinsdag 2 Januarie het die Caritas-groepie hervat met die maandelikse uitdeel van voorrade (sien meer oor Caritas),
en vanaf die 9’e is die weeklikse vars groente vanaf die Dienssentrum ontvang (sien ook Dienssentrum).
 Drie besondere eredienste het verder gesorg dat die pastorale bediening op ‘n hoë vlak begin – sien hieronder.

Oujaarsaand

‘n Besonder groot aantal lidmate (en besoekers) het die aanddiens op oujaarsaand bygewoon om na Ds Johan se besielende boodskap te luister.  Lees ‘n kort opsomming op: Oujaarsaand

7 Januarie 2018

Die doop van ‘n kleinkind het hierdie tradisionele ‘Jesus se Doopsondag’ (eerste Sondag van die jaar) ekstra spesiaal gemaak. Sien ‘n kort opsomming van die boodskap op 7 Januarie 2018.

14 Januarie 2016

Hierdie diens is opgeneem deur ‘n span van RSG en sal later vanjaar uitgesaai word. Die gemeente het in volle sterkte opgedaag om gestand te doen aan ons reputasie van goeie sang!

Aktiwiteite 2017b

Die Kersboodskap:  God van die Nuwe Begin

Slide1

Belydenisaflegging - 10 Desember 2017

Teksvers:  2 Tim 3:14-17
Bly by wat jy geleer het.

Slide2

IMG_4896

Kersmark in volle swang

Die Kersmark duur tot Saterdag 2 Desember.
 Lees gerus hier meer.

Die Dienssentrum groet vir Kobie

Die Helderberg Uitreik se Dienssentrum neem afskeid van Kobie Groenewald, na baie jare se wonderlike diens.
Lees gerus hier meer.

Kobie en yolande2

Kerssangdiens

26 November 2017

 Baie dankie Babette en al die deelnemers; dit was ‘n buitengewoon inspirerende aand.
Al die items was besonders, maar as een uitgelig kan word is dit die “Jerusalem” deur Kyle Seconna. En veral die refreine deur die kerkkoor, met die vyf manne wat al die krane oopgedraai het, was onvergeetlik.

Kerssangdiens 2017 Fotos Gawie_06

Kerssangdiens 2017 Fotos Gawie_19

Kerssangdiens 2017 Fotos Gawie_05

Kerssangdiens 2017 Fotos Gawie_17

Kerssangdiens 2017 Fotos Gawie_15

Kerssangdiens 2017 Fotos Gawie_03

Bulenkhosi and her mom

Breadtags for wheelchairs

Die sesde rolstoel!

Danksy ‘n donasie van die Stormers Rugby-unie, wat van die projek te hore gekom het en ‘n verskil in iemand se lewe wil maak, is die sesde rolstoel aangekoop en op 8 November 2017 aan Buhlebenkosi Mene (5 jaar oud) van Kraaifontein, wat met Spina Bifida gebore is en nie kan loop nie, oorhandig.
Die fotos toon vir Buhlebenkosi en haar ma Zikhona, (<–)
en die foto regs (–>)
Voor: DB Janse van Rensburg (Paul Roos Gymnasium), Buhlebenkosi Mene en Damian Willemse (WP Stormers).
Agter:  Adri Spangenberg (Polystyrene Association), Zikhona Mene, Paul Spangenberg (Paul Roos Gymnasium)
en Celista Gerber (Tygerberg Association for Persons with Physical Disabilities).

Lees gerus hier meer oor hierdie buitengewoon suksesvolle projek.

WHEELCHAIR HANDOVER WITH WP STORMERS

Ds Willem tree op as seremoniemeester.

01-IMG-0430

 Isabel, Kinders van die wind – solo

06-IMG-0415

En ‘n paar optimiste kyk ook nog na die rugbytoets tussen Ierland en die Springbokke!

Gemeentekonsert - 11 November 2017

 Baie dankie aan Babette, asook vir Marie en haar span, vir al die reëlings vir ‘n heerlik gesellige aand.
Helena, Boerneefgedigte – voordrag

03-IMG-0403

Christo & Johan, Pampoen – sang duet04-IMG-0488
 Ansonette, Stormeind – voordrag07-IMG-0418
 Mercia & Ric, Col Boogie march – instrumentale duo08-IMG-0421
 Marais, Jericho – klavier solo09-IMG-0425

R-100_2548

Bebette en Olga lewer die eerste item.
02-100_2547
 Arend, Accordion feast – trekklavier solo

05-IMG-0409

 Dawie, Sweet Caroline & Moonlight and roses – sang solo10-IMG-0434

Kersfeesbokse 2017

3 Oktober 2017: Die eerste omgee bokse word afgelewer op Liesle se toonbank.
Kom ons probeer die 70 bokse van 2016 oortref!
Onthou die spertyd: 15 Oktober 2017.
16 Oktober 2017:
Die Kersboks-projek word afgesluit tot volgende jaar.
Baie dankie!
Hier is ‘n Kersboks vir elke kind op Carli se lys.
 “Jy het met liefde gegee
en ‘n verskil gemaak!”
 Lees gerus meer oor die Kersfeesbokse 2017 – projek.

20171019_122251

‘n Nuwe jassie vir Spiderman!

Deur van ons gemeentelede se betrokkenheid by die Hawelose Projek slaag ons selfs daarin om mense wat nie lidmate van ons gemeente is nie, betrokke te kry. ‘n Sprekende voorbeeld is ons bekende “hawelose” hondjie, Spiderman. Hy spog met ‘n splinternuwe byderwetse jassie wat spesiaal vir hom gemaak is deur iemand wat nie ‘n lidmaat  van ons gemeente is nie.
Dieselfde persoon het vir Spiderman  se “mamma”, wat ook haweloos is, ‘n geskenkpakkie vol lekker-ruik bederf goedjies met liefde en omgee geskenk.
‘n Sprekende voorbeeld  dat “omgee” geen grense het  nie!
Die nuwe jassie

Die nuwe jassie

.. en 'n opgeknapte woning vir sy "ma".

Die Indië projekspan het besluit om Spiderman se “ma”, ‘n jong vrou wat lank op die straat moes oorleef maar nou danksy ‘n weldoener in ‘n kamertjie in Kay’s karavaanpark bly, se huisie te herstel en leefbaar te maak.
Jesus se opdrag was dat ons Sy lig versprei en Sy liefde gaan lééf!  Vandag kon Projek Indië dit met vreugde en dankbaarheid doen.

Dit was ‘n goeie dag.

Werkery-IMG_2783

Saal3-100_2543

Basaar 2017

Baie dankie aan ieder en elk se bydrae om van die basaar ‘n reuse-sukses en heerlike kuiergeleentheid te maak.
Dit is met groot dankbaarheid dat ons soos volg kan rapporteer:
Totale inkomste:  R125 557, totale uitgawes:  R12 003, dus
Wins 2017:  R113 554
Wins 2016:  R107 052
Wins 2015:  R102 368
 Klik gerus hier vir meer fotos.

Saal1-100_2541

Nog speelgoed vir Bright Lights!

16 Augustus

‘n Groot dankie aan die gemeentelid wat speelgoed vir die seuns van Bright Lights geskenk het.
Dit laat so ‘n warm gevoel om die hart om die vreugde van die seuns te ervaar as hulle dit ontvang!

IMG_2388

IMG_2389

IMG_2390

IMG_2387

Ons HERWIN: Huishoudelike items wat nuttig hergebruik word.

Bring asseblief onderstaande items na die Kerkkantoor
om sodoende ‘n positiewe bydrae te maak in die stryd teen besoedeling!

Plastiese broodsakknipies ("Tags")

Die inkomste word gebruik om rolstoele aan te koop.

Tops-100_2530

Plastiese skroefdoppies ("Tops")

 Word herwin.

Tops-100_2532

Eierhouers

Word by die Dienssentrum gebruik om vars eiers na behoeftige gesinne te versprei.
Eierhouers-100_2518

Broodsakkies

 Word deur die Caritas vrywilligers gebruik om vars groente in te pak vir verspreiding na behoeftige gesinne.

Broodsakkies-100_2525

Voorbereidings vir die Basaar

Augustus 2017

Ons werk gesellig saam om koekies te bak.
15, 17 en 22 Augustus:
9:00 – 12 & 14:00 – 16:00.

Kleinkoekies-100_2528

'n Geseënde uitreik na Indië

24 Julie tot 6 Augustus

Ons besoek vanaf 24 Julie tot 6 Augustus 2017 kan ons as baie geseënd beskou. Die Vader het ons nie net in groot dinge geseën en onderneem nie maar ook tot in die kleinste behoeftes. Ons het oral veilig gereis en afsprake kon nagekom word tsv ons bekommernis oor die Monsoon seisoen.  In Goa , suide van Indië, waar die laaste afronding van dissipelskap gedoen is oor 3 aande, het 40 Kerkleiers  hull sertifikate ontvang. Piet en sy vrou, Dekseltjie, wat tans werksaam is in die Ukraine, het ook aanbiedings gedoen.  Wat verblydend was is dat daar soveel vroue nou toegelaat word om saam met die mans opgelei en toegerus te word.  Elke aand is afgesluit met ‘n gesellige saam-eet en kon ons die liefde en omgee vir mekaar intens beleef het.
Vriendskappe is ook weer opnuut versterk met ons besoek in New Delhi en in Dehra Dunn.
Ons bly die Vader opreg dankbaar dat hy ons, ons projekspan en plaasliske gemeemtes nog kan gebruik met die werk daar in Indië.
Chris en Mariana Miles
 Lees gerus hier meer

615_1