Sien asseblief vorige jare se nuus op die volgende blaaie:

Feesbasaar

Ons wil graag ieder en elk wat meegedoen het om van Saterdag se basaar ‘n sukses te maak, van harte bedank.

Afkondigings 18 Aug.

Ons Feesnaweek was ‘n belewenis wat ons seker nie maklik weer sal beleef nie.

Feesnagmaal en Samesyn

Viering van die Feesnagmaal wat deur ds. Nelis Janse van Rensburg waargeneem is.

Voorbereidingsdiens en Optog

Die vyf leraars lei die optog na die huidige kerk.

Program vir Feesnaweek

Meer besonderhede van die program vir die feesnaweek.

Omgee in aksie!

‘n Beeld van ons gemeente se uitreik en omgee.

8 Misses Croon

Die tweede kapelkonsert van ons Twee-eeuefees, Sondag 21 Julie 2019.

Pinkster 2019

Die gemeentelede verlaat die kerkgebou na nog ‘n besondere boodskap tydens die afgelope Pinkster.

Sop-en-Poedingaand

Vrydag 31 Mei 2019.
Lees en sien meer oor hierdie heerlike sosiale aand

Kaapstadse Koperblaasorkes

Die eerste van die Feesjaar se Kapelkonserte het op Sondagmiddag 19 Mei plaasgevind, toe die
Kaapstad Koperblaasorkes kom optree het.