Artikels

Aktiwiteite 2018a

Steakaand

22 Junie 2018

Baie dankie aan Johan en Christine, Jan en Madeleine, vir nog ‘n gesellige geleentheid waar gemeentelede en hul vriende saam kon kuier terwyl hulle die heerlike sagte steaks geniet.

Springbokke teen Engeland

9 Junie 2018

‘n Groep geesdriftige rugby entoesiaste het in Patmos bymekaargekom om die eerste rugbytoets teen Engeland op die groot skerm te kyk. Hierdie keer was die heerlike  saamkuier ekstra lekker gemaak deur die uitslag!
Voor die afskop, asook halftyd, is daar gesmul aan vetkoek met kerrie maalvleis, en na die eindfluitjie is pryse uitgedeel aan die wat die telling die beste voorspel het.   –>

Helderberg Ontwikkelingsentrum

Tydens die oggenddiens op 3 Junie het Melanie Engelbrecht die gemeente kortliks ingelig oor die werksaamhede van die Helderberg Ontwikkelingsentrum, waar daar heelwat sukses behaal word met die opheffing van werklose mense. ‘n Verskeidenheid opleidings-kursusse word deur vrywilligers aangebied, en daar word gepoog om geskikte werksgeleenthede vir die kursusgangers te vind.

Lees gerus hier meer
of   Besoek hulle eie webwerf.

MACASSAR JESUSBENDE MUSSE

Baie dankie aan almal wat so fluks gebrei het en steeds brei aan musse.  Die skool sluit 22 Junie en ons wil graag die 14de Junie die musse by Macassar gaan uitdeel.  Moet asb. egter nie ophou met brei nie, want die musse wat oorbly of later inkom, gaan by ander verdienstelike instansies uitgedeel word
Die fotos wys die kerkkantoor se toonbank, toegepak onder die 177 kleurvolle mussies wat reeds ontvang is.
[Teen Vrydag 8 Junie was die getal 196; in die volgende week het dit gegroei tot ongeveer 380, en uiteindelik weer, soos in 2017, meer as 400!]

Jaarlikse Sop&Poeding-aand, 1 Junie 2018

Die jaarlikse Sop&Poeding-aand was weereens ‘n heerlike saamkuier geleentheid vir die 120 gaste.
‘n Groep dames uit die gemeente het 6 verskillende soorte sop voorsien, daar was ‘n heerlike broodtafel, en die poeding tafels het gekreun van al die heerlike poedings wat deur nog ‘n groep dames gebring is.
Ons verneem dat Beth Joubert ongeveer 25 jaar gelede begin het met so ‘n aand in haar wyk, en dat wyle Ellen van Staden dit ‘n paar jaar later uitgebrei het as ‘n gemeentefunksie.  Indien iemand meer kan vertel van die beginjare moet hulle asseblief vir ons laat weet.

Saamkuier na die Pinksterdienste

Elke aand na die diens is daar heerlik saamgekuier in Patmos, waar die Indië Projekspan sop en broodjies voorsien het.
Baie dankie!
Ons wil net baie dankie sê vir elkeen wat ons so wonderlik ondersteun het met die sop- en vetkoekverkope tydens Pinkster. Baie dankie ook vir diegene wat die toebroodjies en smaaklike sop elke aand voorsien het en vir Basil wat die gevulde vetkoeke voorsien het. Wees verseker dat die fondse by die kerkkantoor inbetaal is en na reg bestuur sal word.

Ons waardeer elkeen se bydrae opreg.
Chris en Mariana namens die Indië Projekspan

Pinksterdiens en Moedersdag op 13 Mei 2018

Sondag 13 Mei het begin met ‘n besondere Pinksterdiens:
  • Al die moeders is toegesing, eers deur Babette, toe deur die mans, daarna deur almal wie se moeders nog leef en laastens deur die Sondagskool kinders van Rona.
  • Vier kinders is gedoop.
  • Johan het die week se Pinksterdienste met ‘n baie treffende boodskap ingelei.
‘n Bietjie later kon ons baie gesellig saam kuier in die pragtig versierde saal om die Moedersdag-ete te geniet.

Komberse vir die Haweloses

24 April 2018

Weereens was ons gevul met dankbaarheid toe ons deur n anonieme skenker  in staat gestel was om nog 13 komberse te koop en af te lewer by die Helderberg Street People’s Centre.  Daar is nou 23 straatbewoners wat hierdie winter “omvou” sal wees deur die omgee-liefde van ons geliefde gemeente.  Baie dankie!
Chris en Annemarie

DVD's vir Bright Lights

Die aflewering by Bright Lights van n groot verskeidenheid DVD’s het groot vreugde verskaf.  Ons gemeente se omgee strek verder as die grense van die  Helderberg-kom en so kry ons dikwels skenkings van persone  wat nie gemeentelede is nie maar wel op een of ander wyse, hetsy deur familielede of vriende, weet dat ons n Omgee-gemeente is wie se harte warm klop vir ons minderbevoorregte inwoners.  Dit is duidelik dat omgee aansteeklik is.  Ons sê dankie aan almal wat so mildelik skenk.
Gemeentelede wat betrokke wil raak is welkom om kontak te maak.  
Chris en Annemarie Hollenbach (082 784 8841).

Die kantoor van die OMGEEgemeente (17 April 2018).

‘n Fotobeeld van sommige van die skenkings wat gereeld vanaf gemeentelede ontvang word.
Vanjaar se “oes” van 60 gebreide poppies vir die Stop’it uitreik. Lees gerus hier meer.
‘n Skenking van doeke vir die Kanga&Roo uitreik. Lees gerus hier meer.
‘n Skenking van Mariebeskuitjies, wat deur vrywilligers herpak word sodat dit tydens die Helderberg Hospitaal uitreik saam met ‘n koeldrankie uitgedeel kan word.
Lees gerus hier meer.
Ons wag tans vir vanjaar se skenkings van gebreide blokkies vir die kombersprojek.
Lees gerus hier meer.
Hierbenewens word mussies gebrei vir die Macassar Jesusbende uitreik, gebruikte eierdosies (6-pak) ontvang vir hergebruik by die Dienssentrum, en broodknippies word versamel vir die Rolstoelprojek.

Na aanleiding van Sondag se versoek in die Afkondigings, die volgende:
Soos gewoonlik het ons Omgee-gemeente nie teleurgestel nie!  ‘n Weldoener  wat verkies om anoniem te bly het gesorg dat hierdie groepie straatbewoners elkeen ‘n splinternuwe kombers het!

Haweloses

16 April 2018

Tydens Pastoor Anand Lal van Dehradun, Indië, se besoek die afgelope week as gas van Projek Indië het ons die voorreg gehad om hom te laat deel in ons  Maandag-aand Fellowship byeenkoms by die Helderberg Street People’s Centre.  Hy was baie beïndruk met die sentrum se werksaamhede aangesien daar nie sulke uitreike vir hawelose mense in Indië bedryf word nie.  Hy is warm deur die straatmense en vrywillige personeel ontvang en het sommer dadelik ingeskakel.
Lees gerus hier meer

Die orrel speel weer

15 April 2018

Die herstelwerk aan die orrel is voltooi!
Na die oggenddiens vanoggend kon Babette al die stops uittrek en toets of die herstelwerk bevredigend gedoen is.

Paasgeskenkpakkies

26 Maart 2018

Die gemeente het ruim gereageer op die oproep vir toiletware vir geskenkpakkies vir die hulpbehoewende gesinne in ons gemeente, asook vir ‘n aantal senior burgers.
Hester en die dames van Caritas het 62 geskenkpakkies opgemaak en uitgedeel.

16 Maart 2018

Die tuin om die kerkgebou moes plek maak vir die noodsaaklike en baie netjiese parkeerarea.

Indië Uitreik 2018

14 Maart

Nadat die 6 lede van die span Sondag amptelik deur Ds Fourie uitgestuur is tydens die erediens, is hulle vandag op die kerkterrein gegroet net voor hulle vertrek na die lughawe.
Die foto links toon die span: Sippe, Chris, Mariana, Cornelius, Danie en Vicky van Moedergemeente, met Louise Theron van Helderberg Uitreik by die bussie waarmee hulle na die lughawe vervoer is.
‘n Groepie belangstellende gemeentelede het met die span ‘n kringetjie gevorm sodat Ds Johan die span met ‘n gebed kon wegstuur.

Straatuitreik in Kaapstad

Maart 2018

As deel van Helderberg Uitreik se Stop-it projek wat deur Isabel Vroon gedryf word het n klein groepie van ons  n laatnag uitreik na Kaapstad onderneem wat ons na twee van die besigste, maar ook gevaarlikste strate geneem het.  Ons het veral gekonsentreer  om uit te reik na die vroue wat deur omstandighede gedwing word om prostitusie as beroep te beoefen.  Ons het saamgespan met die Straatwerk-projek en ook die Internasionale Sending-organisasie Operation  Mobilisation en deur hulle  die geleentheid gekry om die donker kant  van Kaapstad te ervaar.
Wat hierdie uitreik so merkwaardig maak is dat tannie  Gerty Viljoen wat 83 jaar oud is en vir baie jare straatwerk gedoen het die geleentheid aangegryp  het om vir n heel laaste keer straatwerk te gaan doen en afskeid te neem.   In haar woorde het sy dit so opgesom :  “Ons Here het my vanaand duidelik gewys dit is verby….  ek kan nou net bid vir hulle en julle wat op die strate uitreik onder daardie stukkende mensies.  Ek is tevrede en aanvaar dit so!”
Wel gedaan liewe tannie Gerty.  Ons salueer u!
Chris en Annemarie

Die laaste naweek van Februarie 2018

Saterdagoggend

Die naweek het afgeskop met ‘n heerlik gesellige saamkuier onder die vaandel van
Padkos by Route 77,
uiteindelik binne in die saal as gevolg van die welkome ligte reën.
Lees gerus hier meer.

Saterdagnag

‘n Aantal gemeentelede was deel van Sippe en Miemie Heeringa se span vir die deurnag
Kanker-loop.
Vanjaar se span was bekend as
The Lord’s Army,
en het weereens die prys gewen as die span met die beste gees!
Lees gerus hier meer

Sondagoggend

Die baie besondere Kinderdiens sal lank onthou word deur al die kinders, jonk en oud, wat die voorreg gehad het om na Fourie Rossouw te luister.

Sondagmiddag

Dawie Rossouw se konsert ten bate van die Indië-uitreik het groot byval gevind by almal wat die middag in die kerk kom luister het.
Kort hierna is die naweek, soos gewoonlik, afgesluit met die aanddiens deur Ds Johan.

Verwelkomingstee vir nuwe intrekkers

13 Februarie 2018

Die dames van Dienende Hande het ‘n heerlike geleentheid gereël
om nuwe intrekkers welkom te heet in ons gemeente.
<– ‘n Paar van die staatmakers
Cecile en Helena –>

Lees gerus hier meer

‘n Damestee vir die Indië uitreik

Saterdag 10 Februarie 2018

Sowat twintig dames het vanoggend bymekaargekom om fondse in te samel vir Maartmaand se uitreik na Indië. Die gasvrou, Nelie Malan, het, met die hulp van ‘n paar vriendinne, gesorg vir ‘n tafel wat gekreun het van lekkernye en daar is heerlik gesmul en gesels.
Die fondse sal gebruik word om mediese voorraad aan te koop in Indië, sodat Dr Nelius Miles die plaaslike mense kan toerus met praktiese mediese kennis, terwyl sy pa Chris en die res van die span omsien na die geestelike behoeftes.

 Lees gerus meer oor Indië Uitreik 2018.

Liewe vriende
Een van ons gasheer pastore in Dehra Dunn in Indië, het die versoek gestuur vir basiese noodhulp opleiding. Uit hierdie versoek het ‘n kursus gespruit wat poog om die sendelinge daar en in die Himalayas toe te rus  met meer as net geestelike kennis, om sodoende die uitdagings te kan aanpak wat daardie onherbergsame areas daagliks bied.
Die dames tee het genoeg fondse bymekaar gemaak om te voorsien in reisonkostes en vir mediese voorraad wat agtergelaat sal word. Dit sal op ‘n tasbare manier Jesus se sorg en liefde ook in ons alledaagse bestaan voorsit, selfs lank na die vertrek terug na Suid Afrika.
Ons God, is ‘n God van werkwoorde. “Kom”, “gaan”, “verander” ens, en met hierdie uitreik gaan daar gepoog word om op ‘n praktiese manier ook blywende verandering teweeg te bring, deur so aan Hom gehoorsaam te wees.
Deur almal se bydraes op hierdie feesgeleentheid (en ander maniere), kan daar nou nie net geestelike pyn versorg word nie, maar ook na die fisiese omgesien word.
Dankie aan almal en Gods reikste seën.
Shalom
Nelius Miles

Kerka_100_2437

Moedergemeente se aangesig verander vir altyd!

25 Januarie 2018

Die eerste stap in die verbetering van die parkeerarea om die kerk was om die twee reuse palmbome voor die kerk te verwyder.
Lees gerus hier meer

100_2568

Fourie bevestig Gawie Fotos_03

BEVESTIGING: DS. FOURIE ROSSOUW

21 Januarie 2018

Ds. Fourie Rossouw (voorheen voltyds in Weltevredenpark en die laaste twee jaar as tentmaker in Wellington Moedergemeente) is Sondagoggend 21 Jan. 2018 as medeleraar (20% kontrakpos) in die NG Gemeente Somerset-Wes bevestig deur Ds. Johan van Niekerk.
Ds. Johan het na die bevestiging vir Ds. Fourie ‘n paar vrae gevra rondom Roeping,  Kerkwees en sy Droom vir die gemeente.
 Klik asseblief hier vir Ds Fourie se antwoorde en meer fotos.

Fourie bevestig Gawie Fotos_06

20121021_152115

20180116_094811

Die orrel word herstel

16 Januarie 2018

Hulle begin vandag om die orrel oor te doen.
Dit sal ongeveer twee maande duur en so R160 000 kos.
Die orrel is in 1904  in die ou kerk gebou en toe in 1940 oorgebou in die nuwe kerk.

20121021_152120

20180116_094805

IMG-5084

Kersfees by Bright Lights en die Haweloses

Danksy die ondersteuning van ons Omgee-gemeente kon ons in 2017 ‘n verskil in die lewens van die kinders van Bright Lights maak,
asook vir die haweloses by die Helderberg Street People’s Centre.
Lees asseblief verder aan kort verslae oor hierdie uitreike deur op onderstaande knoppies te klik:

Die begin van ‘n nuwe jaar in die Omgeegemeente

Reeds op Dinsdag 2 Januarie het die Caritas-groepie hervat met die maandelikse uitdeel van voorrade (sien meer oor Caritas),
en vanaf die 9’e is die weeklikse vars groente vanaf die Dienssentrum ontvang (sien ook Dienssentrum).
 Drie besondere eredienste het verder gesorg dat die pastorale bediening op ‘n hoë vlak begin – sien hieronder.

Oujaarsaand

‘n Besonder groot aantal lidmate (en besoekers) het die aanddiens op oujaarsaand bygewoon om na Ds Johan se besielende boodskap te luister.  Lees ‘n kort opsomming op: Oujaarsaand

7 Januarie 2018

Die doop van ‘n kleinkind het hierdie tradisionele ‘Jesus se Doopsondag’ (eerste Sondag van die jaar) ekstra spesiaal gemaak. Sien ‘n kort opsomming van die boodskap op 7 Januarie 2018.

14 Januarie 2016

Hierdie diens is opgeneem deur ‘n span van RSG en sal later vanjaar uitgesaai word. Die gemeente het in volle sterkte opgedaag om gestand te doen aan ons reputasie van goeie sang!