Hartlik geluk met die herdenking van u geboortedag,
namens die Kerkraad.

Alfabetiese lyste
2020