Ou skool is die nuwe cool.

As jy gedink het jou ouma se kerk is boring, dink weer. Want hier laat ons spat met ons passie vir dit wat Jesus in die wêreld doen.

b4Gawie Fotos Oggendmark_38

Kinders moet gesien en gehoor word.

Want ons glo in ‘n geïntegreerde jeugbediening, waar oud en jonk kan mix soos kaneel en suiker, soos kondensmelk en koffie.

Van doop tot jonkgetroud, van bevange tot bejaarde, elkeen het ‘n plek in die Omgegeegemeente.

Die Omgeekinders is ‘n jeugbediening in Somerset-Wes en deel van die NG Gemeente Somerset-Wes.

Deel van ’n groot familie

Daar was ’n tydperk in die breë kerk se storie dat dominees en gemeentes gedink het dat die beste manier om kinders en jongmense te bereik was om hulle eenkant van die ander grootmense in die gemeente te “bedien”. Sulke jeugbedieninge was dan gekenmerk deur aktiwiteite wat selde vatplek in die res van die gemeente kon kry.

Alhoewel enige jeugbediening vandag steeds ’n alternatiewe “flavour” het, is die tendens nou om hierdie bediening beter te integreer met die groter storie van die gemeente. Dus, nie doer eenkant apart nie, maar eerder deel van, in die middel, sentraal en dikwels die fokuspunt.

Juniors

Kleuters en Klouters

Jy en jou klouterende kleuter is baie welkom by die Omgeegemeente. Ouers met kleuters het die opsie om die erediens in die gemak van die moederskamer te beleef, maar is ook baie welkom om die erediens saam met die res van die gemeente te beleef.

Kinders van die ouderdomme 2-6j het ook die opsie om slegs ‘n gedeelte van die Sondagerediens te beleef, waarna hulle dan saam met tannie Rona en tannie Delmarie na die kinderklas gaan. Ouers is ook welkom om hierdie interaktiewe speel/leer/bid byeenkoms by te woon. Bybelgerigte leermateriaal van ‘n baie hoë standaard word hiervoor gebruik.

Kinders in die laerskool.

Ons glo dat jong kinders oor ‘n besonderse gawe beskik om die volwassenes en veral die kerk te help om God se unieke hart en karakter te ontdek. Ons is veral opgewonde om te sien hoe ‘n nuwe generasie weer die Bybel se wonderlike verhale ontdek en hul lewens daarvolgens leef.

Daarom is ons kategesemodel gerig om kinders tuis te laat voel en opgewonde oor God se storie(s) te maak.

Na die afloop van die erediens neem alle laerskoolkinders aan ‘n interaktiewe kleingroepaktiwiteit deel. Ouers is welkom om gedurende hierdie tyd ‘n koppie koffie of tee in Patmos te geniet.

WhatsApp Image 2018-04-16 at 09.15.53 (1)

Tieners

Lekker ouskool Sondagskool

Die hart van hierdie bediening is om veilige ruimtes te skep waar jongmense tuis voel, hulself kan wees en ontdek dat hul unieke menswees ‘n belangrike plek in God se koninkryk het.

Die tienerkategese word in twee groepe gedeel. Graad 7-9 en Graad 10-11. Die jongergroep werk deur kategese leermateriaal. Die ouergroep se gesprekke sentreer rondom die leesroosterteks van die week. Hierdie twee groepe beweeg en leef nou saam, maar word deur twee verskillende volwassenes begelei. Beide groepe kom na die afloop van die erediens in die kerksaal bymekaar vir ‘n vinnige koffie en connect, vanwaar hulle dan na hul onderskeie lokale verdaag.

Enige navrae? Kontak ons gerus.