Hartlik geluk met die herdenking van u geboortedag,
namens die Kerkraad.

Alfabetiese lyste
2020

Chronologiese lys

1 Januarie – 31 Desember 2020.