Die volgende Plaaslike projekte is die afgelope tyd deur ons gemeente gesteun:

Kinderevangelisasie: Lees asseblief hier

 

Nog projekte onder Helderberg Uitreik:  Lees meer op Helderberg Uitreik se eie webwerf (Evangelisasie)
                                                                                   of   (Ontwikkeling)